Kradzież w firmie - czy jest kosztem firmowym?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Kradzież w firmie lub kradzież majątku firmy może przydarzyć się w każdej instytucji. Powstałe w ten sposób straty należy udokumentować, a najważniejszym pytaniem jaki stawia sobie w takie sytuacji przedsiębiorca jest, czy taką kradzież, utratę gotówki lub majątku można wliczyć do kosztów prowadzenia firmy?

Podstawą właściwego zaksięgowania będzie jedno z najważniejszych kryteriów, czyli czy przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że dołożył wszelkich starań i zachował wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, by uchronić się przed takim zdarzeniem.

Kiedy kradzież majątku firmy zalicza się do kosztów?

Gdy w firmie nastąpi okoliczność kradzieży, utratę majątku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak pod pewnymi warunkami. Do właściwej oceny swojej decyzji należy wziąć po uwagę:
  • analizę okoliczności, które doprowadziły do powstania straty
  • całokształt prowadzonej działalności gospodarczej
  • analizę działań podjętych przez przedsiębiorcę w celu zabezpieczenia firmy przed podobnymi zdarzeniami
  • sposób udokumentowania powstałych strat
Dopiero wówczas można podjąć właściwą decyzję, ponieważ kradzież można zaliczyć do kosztów, ale tylko pod warunkiem, że przedsiębiorca w żaden sposób nie mógł jej zapobiec. Jeżeli kradzież nastąpiła na skutek zaniechania, niedopatrzenia, błędu samego przedsiębiorcy, ale też jego pracowników, utraty majątku nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Ważnym aspektem oceny jakości niedopatrzenia w firmie jest charakter prowadzonej działalności. Jeżeli firma prowadzi stałą sprzedaż produktów, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży leżą w otwartej szufladzie czy też pozostają w takim miejscu na noc to jest to ewidentne zaniechanie i brak dbałości o zabezpieczenie majątku firmy.

Czy kradzież środków trwałych może być kosztem?

Łupem złodziei mogą też paść środki trwałe należące do firmy, choćby sprzęt komputerowy czy samochód firmowy. W przypadku komputerów i ich oprogramowania, jeżeli w okresie kiedy nastąpiła ich kradzież podlegają one amortyzacji, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć tylko tę część wartości skradzionych przedmiotów, która do momentu kradzieży nie została jeszcze zamortyzowana.

Gdy łupem złodziei pada samochód firmowy do kosztów podatkowych stratę można zaliczyć tylko wtedy, gdy auto objęte jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem, np. : autocasco. Jeżeli przedsiębiorca nie wykupił wcześniej takiego ubezpieczenia, wówczas, nawet wtedy gdy dochował pełnej staranności w kwestii zabezpieczenia auta przed kradzieżą, utraty samochodu nie można zakwalifikować do kosztów podatkowych.