Koszty zatrudnienia pracownika

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zatrudnienie pracownika wiąże się nie tylko z koniecznością przeprowadzenia przez przyszłego pracodawcę rekrutacji czy dopełnieniem wszystkich formalności urzędowych, ale także kosztami finansowymi. Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w 2017 roku? Sprawdzamy!

W 2017 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 2000 zł brutto. To właśnie od tej kwoty naliczane są składki ZUS opłacane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Co jednak ważne, składki ZUS są obliczane od tzw. podstawy, czyli właśnie kwoty wynagrodzenia brutto. Jeśli jest więc ono wyższe niż minimalne 2000 zł, to koszty zatrudnienia pracownika odpowiednio rosną.
Koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w 2017 r.
Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracy w pełnym wymiarze czasu w 2017 r. z wynagrodzeniem na poziomie 2000 zł brutto wynosi 2412,20 zł. Na kwotę tę składa się:
  • minimalne wynagrodzenie brutto – 2000 zł
  • ubezpieczenie emerytalne płacone przez pracodawcę (9,76% podstawy) – 195,20 zł
  • ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę (6,5% podstawy) – 130,00 zł
  • ubezpieczenie wypadkowe (1,8% podstawy) – 36,00 zł
  • fundusz pracy (2,45% podstawy) – 49,00 zł
  • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%) – 2,00 zł
Dodatkowo, w kodeksie pracy zaznaczono, że osoba przyjmowana do pracy powinna poddać się wstępnym badaniom lekarskim, a pracodawca powinien zapewnić jej także szkolenie BHP. Za każdym razem zarówno za badania, jak i szkolenie BHP musi zapłacić pracodawca. Wydatki te ma jednak prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.