Koszty wysyłki w Księdze Przychodów i Rozchodów (w KPiR)

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Rzetelne prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów jest kwestią kluczową jeśli chodzi o dokumentację rozliczeniową. Ma ona bezpośredni wpływ na nasze deklaracje składane w Urzędzie Skarbowym, a także na to, jaki będziemy mieli pogląd na aktualną sytuację finansową panującą w naszej firmie.

Z tego względu należy przykładać wagę do wszelkich niuansów, bowiem rachunkowość odgrywa bardzo istotną rolę w każdym przedsiębiorstwie i powinniśmy o tym pamiętać. Niektórzy mają pewne wątpliwości dotyczące uwzględniania w KPiR poniesionych przez nas kosztów wysyłki towarów. Jak księgować dokumenty z nią związane? Okazuje się, że wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju fakturę otrzymaliśmy, a także co dokładnie zamówiliśmy i w jakim celu. To właśnie od tego zależy jak zakwalifikujemy poniesione koszty.

Jedna usługa - dwie faktury

Może przydarzyć się nam sytuacja, w której zamówimy towar i otrzymamy dwie faktury - jedną obejmującą koszt produktu, drugą zaś, jego wysyłki. Wówczas zastosowanie mogą mieć rubryki dotyczące kosztów ubocznych, zakupu materiałów i towarów handlowych lub pozostałych wydatków poniesionych przez nas w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Cena przesyłki powinna zostać uwzględniona w kolumnie ostatniej z wyżej wymienionych, natomiast zakwalifikowanie kosztu samego towaru zależy od tego, czy został on przez nas zamówiony w związku z dalszą odsprzedażą, czy też w innym celu.

Zamówienie towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży

Jeśli zamawiamy towary, które zamierzamy dalej odsprzedawać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ich cenę kwalifikujemy jako zakup materiałów oraz towarów handlowych. Zazwyczaj w takim przypadku na otrzymanej fakturze widnieją dwie pozycje - jedna z nich dotyczy właśnie wspomnianych wcześniej towarów, natomiast druga kosztów ich przesyłki. Jak się okazuje, ten drugi wydatek powinniśmy zaksięgować jako koszt uboczny dokonanego przez nas zakupu. Nie możemy obu pozycji wpisać w jedną rubrykę. W takim przypadku "rozbijamy" więc niejako jedną fakturę na dwie kolumny w KPiR.

Zamówienie towarów nieprzeznaczonych do dalszej odsprzedaży

Jeżeli jednak otrzymaliśmy fakturę dokumentującą zakup towarów, którymi handlować nie zamierzamy, a są one jedynie powiązane z naszą działalnością gospodarczą (na przykład zamówiliśmy papier, aby drukować dokumenty), to wówczas zarówno koszt przesyłki, jak i dostarczonych produktów kwalifikujemy jako wydatek innego rodzaju.

Prawidłowe księgowanie poniesionych kosztów jest kwestią absolutnie kluczową. Trzeba zwracać uwagę na niuanse, choć potrafią one być niekiedy problematyczne. Rzetelne prowadzenie dokumentacji rachunkowej wymaga nieraz sporej wiedzy.