Koszty uzyskania przychodów w CIT.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Przepisy prawne wskazują, że koszty uzyskania przychodów to wszelkie koszty, jakie poniesiono w celu osiągnięcia przychodów, zachowania, czy też zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem są te koszty, które wymieniono w ustawie.

Co ciekawe, ustawa nie zawiera zamkniętego katalogu wydatków, które mogą być kosztami uzyskania przychodów. Czym cechują się koszty uzyskania przychodów w CIT? O czym warto wiedzieć? Jakie informacje są istotne dla podatnika?

Ważne informacje

Warto wiedzieć, czego dotyczy dzień poniesienia kosztu. To dzień, na który ujęto koszt w rachunkowych księgach na podstawie danej faktury lub dzień, na który ujęto koszt na bazie innego dowodu. Wyjątkiem jest sytuacja, która dotyczy koszt rezerw lub biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Nie każdy koszt tego typu można rozliczyć z danym okresie rozliczeniowym, w którym ponieśliśmy koszt. Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów związane bezpośrednio z przychodem, potrącalne są one w roku podatkowym, w którym osiągnięto konkretny przychód.

Koszty uzyskania przychodów w CIT to temat, jaki wzbudza wiele emocji. Te wydatki sprawiają, że podatek do zapłaty jest niższy. Przedsiębiorca nie zawsze wie, jak odróżniać wydatki prywatne od służbowych.

Przedmiot opodatkowania

W tym wypadku podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) jest dochód, będący różnicą między przychodem i kosztem jego uzyskanie. Co w sytuacji, gdy podatnik nie ma prawa do rozliczenia kosztów podatkowych? Wtedy przedmiotem opodatkowania jest przychód. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak ustalić koszty uzyskania przychodu w CIT. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje się zamknięty katalog wydatków, które stanowią koszty uzyskania przychodu. Wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W jednej firmie poniesiony wydatek jest kosztem, a w innej tak nie jest.

Wydatek zakwalifikowany do kosztów podatkowych musi spełniać szereg warunków. Najważniejsze z nich to:
  • poniesienie kosztu przez daną firmę lub przedsiębiorcę
  • poniesienie wydatku bez względu na to, czy dokonano zapłaty - ważne jest wystawienie faktury, zawarcie transakcji, czy ujęcie wydatku w księgach
  • nie ujęcie wydatku w katalogu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zawiera wyłączenia z kosztów podatkowych
Podsumowując warto stwierdzić, że koszty uzyskania przychodu są tematem budzącym wiele emocji. Przed zaliczeniem konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodu musimy upewnić się, czy w razie kontroli możemy wykazać związek poniesionego kosztu z prowadzeniem firmy. W tym wypadku istotne jest ujęcie określonego kosztu jako całości czynności, w ramach działalności prowadzącej do uzyskania przychodu. Nie możemy zapominać o dokładnym zapoznaniu się z przepisami prawnymi. Znaczenie ma ustawa o CIT wraz z wydatkami, które zostały wyłączone z możliwości zakwalifikowania ich jako podatkowe koszty. W razie, gdy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu nie jest wymieniony w zamkniętym katalogu kosztów negatywnych, zadaniem przedsiębiorcy jest jedynie prawidłowe udokumentowanie takiego kosztu.

Prowadzenie własnej firmy jest zawsze sporym wyzwaniem, Musimy mieć na uwadze koszty uzyskania przychodu w CIT, które są wskazane z przepisach prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być dokładnie przeanalizowana przez przedsiębiorcę. Pamiętajmy o tym, że dzień poniesienia kosztu także ma spore znaczenie. Wydatek, jaki jest kosztem, musi spełniać wiele warunków.