Koszty transportu w Allegro Smart – czy stanowią koszt?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Allegro Smart jest usługą oferowanym osobom korzystającym z platformy handlowej Allegro. Pozwala ona poprzez jednorazową opłatę zapewnić sobie darmowe dostawy towarów z Allegro przez rok. Po wykupienie tejże usługi serwis Allegro pokrywa koszty transportu produktu do paczkomatów oraz punktów odbioru.

Jednakże, czy przedsiębiorca dokonujący zakupów na tym portalu może zakwalifikować koszty transportu w ramach usługi Allegro Smart jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej?

Czy Allegro Smart stanowi koszt podatkowy?

Przedsiębiorcy dokonującemu firmowych zakupów na portalu Allegro, w związku z wykupieniem Allegro Smart dostarczana jest faktura. To, czy fakturę tą należy brać pod uwagę podczas podliczania kosztów uzyskania przychodu, zależy od tego, czy zakup został dokonany na koncie firmowym oraz, czy używany był on jedynie w celach firmowych. W sytuacji, gdy osoba dokonująca zakupów jest czynnym płatnikiem VAT, to możliwe jest odliczenie podatku VAT od nabycia tej usługi pod warunkiem, że zakupiony produkt został przeznaczony na wykonywanie działalności opodatkowanej. Sytuacja ulega komplikacji, jeżeli z zakupem danego towaru wiążą się jakieś koszty dostawy, które zostały pokryte przez serwis handlowy Allegro w ramach ich usługi Allegro Smart.

Przepisy prawne jasno określają koszty uzyskania przychodu jako wydatki, które zostają poniesione przez podmiot w celu osiągnięcia przychodu. Wydatki te muszą zostać realnie poniesione przez podatnika, czyli pokryte z jego zasobów majątkowych. Z tego powodu koszty transportu przy usłudze Allegro Smart nie mogą zostać uznane za koszt podatkowy, gdyż nie zostały one poniesione przez podatnika tylko przez serwis Allegro, który pokrył te koszty ze swojego majątku.

Kwestia podatku VAT przy usłudze Allegro Smart

W ustawie o VAT zawarta jest możliwość obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w takim zakresie, w jakim zakupione towary zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej. Należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku gdy należności zawarte na fakturze nie zostały poniesione z majątku podatnika, musi on skorygować tę sytuację, jeżeli skorzystał z ujęcia pełnej wartości podatku VAT w rejestrze VAT zakupów. Istnieje proste rozwiązanie tej sytuacji, polegające na wykorzystaniu uproszczenia i wykazaniu w rejestrze VAT wartości nieobejmującej kosztów transportu.

Podczas rozliczania faktur z zakupów za pośrednictwem platformy Allegro należy pamiętać o nieksięgowaniu kosztów transportu w wypadku gdy skorzystano z usługi Allegro Smart. Wynika to z faktu, że koszty transportu zostały opłacone przez firmę Allegro i nie uszczupliły one zasobów majątkowych podatnika.