Korekta kosztów w księdze przychodów i rozchodów

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Od 2013 r. przedsiębiorcy, którzy nie opłacają swoich zobowiązań w terminie, mają obowiązek dokonywania korekty kosztów w księdze przychodów i rozchodów. Służą temu specjalne dowody księgowe.

Od 1 stycznia 2013 r. na mocy art. 24 d ustawy o PIT, każdy przedsiębiorca, który nie uregulował faktur, rachunków lub innych dokumentów, na podstawie których ujął koszt firmy w księdze przychodów i rozchodów, ma obowiązek dokonania korekty tych kosztów. Termin dokonania korekty zależny jest od terminu płatności faktury:
  • faktury z terminem płatności do 60 dni – korekty dokonuje się wtedy, gdy przedsiębiorca nie uregulował płatności maksymalnie do 30 dni od upływu terminu zapłaty oznaczonego na fakturze
  • faktury z terminem płatności powyżej 60 dni – korekty kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia danej kwoty do kosztów

Przykłady


1. Przedsiębiorca 9 lipca 2015 r. zakupił artykuły biurowe i w tym miesiącu wydatek ten zaliczył w koszty podatkowe. Termin zapłaty faktury ustalono na 14 dni, więc płatność powinna zostać wykonana do 23 lipca 2015 r. Dodatkowe 30 dni na zapłatę upłynie 22 sierpnia 2015 r. Jeśli do tego dnia faktura nie zostanie opłacona, przedsiębiorca będzie musiał dokonać korekty kosztów w sierpniu 2015 r.

2. Przedsiębiorca 9 lipca 2015 r. zakupił artykuły biurowe i w tym dniu wydatek ten zaliczył w koszty podatkowe. Płatność za fakturę została ustalona na 100 dni, a więc płatność powinna być dokonana do 17 października 2015 r. Przedsiębiorca nie będzie musiał dokonywać korekty, jeśli zapłaci fakturę do 7 października, czyli 90. dnia liczonego od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury do kosztów podatkowych. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał dokonać korekty kosztów w październiku 2015 r.

Korekta kosztów w księdze przychodów i rozchodów

Aby dokonać korekty kosztów w księdze przychodów i rozchodów, należy przygotować specjalny dowód księgowy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dowody takie muszą zawierać:
  • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się korekty kosztów
  • wskazanie faktury, rachunku, umowy albo innego dokumentu, które stanowią podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym
  • wskazanie kwoty, o którą przedsiębiorca zmniejsza koszty
  • podpis osoby sporządzającej dokument

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Zestawień dotyczących korekty kosztów w księdze przychodów i rozchodów można również dokonywać na koniec każdego miesiąca, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień. Muszą one zawierać kolejny numer wpisu oraz numery i daty dowodów korekty kosztów wraz z wynikającą z nich łączną kwotą korekty.