Korekta JPK V7M i JPK V7K.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Każdy z przedsiębiorców od 1 października 2020 r. został zobowiązany do składania JPK według nowej struktury, czyli korekty JPK V7M i JPK V7K. Nie ma tutaj znaczenie to, czy prowadzimy mikro, małą, średnią czy dużą firmę.

Dlatego właśnie dziś pochylimy się nad tym, jak wygląda ta korekta i co zmienia.

Korekta JPK V7M i JPK V7K – ogólne informacje.

Nowa struktura JPK pojawia się wraz z Ustawą z dn. 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw związanych z podatkiem VAT. Dlatego przedsiębiorcy obecnie składają jeden plik JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) i JPK_V7K (rozliczenie kwartalne). Zawierają one informacje, które wcześniej były prezentowane w deklaracji VAT i pliku JPK_VAT.

Nowa struktura składa się z części:
  • Deklaracyjnej – wcześniej te informacje znajdowały się w deklaracji VAT i były związane ze sprzedażą
  • Ewidencyjna – były to pola z pliku JPK_VAT związane z rejestracją sprzedaży i zakupu

Korekta JPK V7M i JPK V7K

Przedsiębiorca w wielu sytuacjach musi skorygować plik JPK, np. gdy w datach są błędy, zmieniły się dane kontrahenta, zmieniła się wartość podatku. W przypadku korekty JPK V7M i JPK V7K każdy przedsiębiorca musi złożyć nowy plik JPK z danymi pierwotnymi oraz skorygowanymi.

Jeśli podatnik poprawia w pliku błąd, który nie wpływa na wysokość podatku należnego i naliczonego, nie musi wykonywać stornowania pliku JPK. Jedynie wskazuje wpis, w którym zostały wpisane poprawne dane. Jeśli jednak poprawka wpływa na wysokość podatku, należy korektą ująć w ewidencji i umieścić tam nr dokumentu korygującego. Dotyczy to zarówno dokumentów związanych ze sprzedażą jak i kupnem.

Jeśli korekta jest wykonywana na minus i dotyczy faktury zakupu, w części ewidencyjnej należy wskazać tylko dokument pierwotny, który został pomniejszony o wartość dokumentu korygującego. W przypadku korekty na plus obie faktury wpisuje się jako osobne pozycje w ewidencji.

Korekta JPK V7M i JPK V7K – terminy

Zależnie od tego, kto dostrzeże błąd w pliku JPK V7M i JPK V7K, może to nieść ze sobą zupełnie inne konsekwencje. Jeśli sami dostrzeżemy błąd w pliku JPK np. zmianę danych lub niezgodność z tym, jaki jest stan faktyczny, powinniśmy w ciągu 14 dni poprawić konieczne dane.

W przypadku gdy to urząd skarbowy zauważy błąd, wysyła do nas stosowne wezwanie do poprawienia danych. W dokumencie powinny znajdować się dokładne informacje na temat tego, gdzie znajduje się błąd i w jaki sposób powinien zostać poprawiony. Tak jak poprzednio mamy 14 dni na dokonanie zmian od chwili, gdy otrzymamy wezwanie.

Oczywiście, jeśli nie złożymy stosownego wyjaśnienia lub nie dokonamy korekty błędów w dokumencie, może zostać na nas nałożona kara w wysokości 500 zł. Nie jest to kwota jednorazowa, ale dotyczy każdego błędu, jaki będzie występował w dokumencie i sprawi, że niemożliwe będzie przeprowadzenie sprawdzenia prawidłowości transakcji. Na opłatę kary mamy znów jedynie 14 dni od chwili, gdy otrzymamy oświadczenie o tym.

Tylko w jednym wypadku podatnik nie otrzyma kary grzywny. W sytuacji, gdy ponosi już odpowiedzialność z tytułu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego właśnie za ten sam czyn.

Podsumowanie

Widzimy zatem, że korekta JPK V7M i JPK V7K wprowadza pewne zmiany na plus do funkcjonowania przedsiębiorców. Dzięki temu składanie deklaracji stanie się prostsze i zmniejsza się ilość dokumentów, jakie należy regularnie składać do urzędu. Trzeba jednak liczyć się z tym, by nie zwlekać z wprowadzaniem niezbędnych poprawek, które mają umożliwić sprawdzenie poprawności przeprowadzanych transakcji.