Korekta faktur w 2014 roku

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Zasady, jakimi rządzi się wystawianie faktur z roku na rok zmieniają się na tyle szybko, że przedsiębiorcom trudno jest za nimi nadążyć. Tak właśnie stało się z przepisami dotyczącymi wystawiania faktur z 2013 roku – zostały one bowiem przeniesione z rozporządzenia do ustawy o VAT. To z kolei zrodziło mnóstwo wątpliwości jak i pytań zarówno co do samego fakturowania jak i korekt wystawionych już faktur.

Z nowych przepisów nie zmienił się jednak sposób korygowania błędów. Zarówno w poprzednim roku jak i obecnym podatnicy mogą przeprowadzać je dwoma sposobami:
  • Nota korygująca

  • którą wystawia nabywca po stwierdzeniu błędów związanych z nieprawidłowościami po stronie formalnej dokumentu sprzedaży np. błędnego imienia, nazwiska czy nazwy towaru. Nadal również jest tutaj podobnie jak w roku 2013 wymagana akceptacja tegoż dokumentu przez sprzedawcę. W tej kwestii przepisy nie mówią jednak wprost w jakiej formie ma to potwierdzenie występować – odbiorca może zatwierdzić błąd np. poprzez potwierdzenie odebrania samej wiadomości. Dokument by był ważny musi zawierać również obydwie formy treści tj. błędną oraz skorygowaną.

  • Faktura korygująca

  • będąca dokumentem stwierdzającym błędy związane z niewłaściwym rozliczeniem podatku (błędna stawka VAT czy odpowiadająca jej kwota). Wystawienie jej wiąże się także z odpowiednimi jej oznaczeniami - słowa „korekta” lub „faktura korygująca” wystarczą. Nie może zabraknąć również wyjaśnienia przyczyny jej dokonania oraz podobnie jak w przypadku noty poprawnej treści. Faktura korygująca jest z zasady ważniejsza niż nota gdyż stanowi podstawę do obniżenia opodatkowania za wykonaną sprzedaż (zawiera dane liczbowe).
Aby było można tego dokonać konieczne jest otrzymanie od nabywcy potwierdzenia otrzymania korekty. A często nie jest to zadanie łatwe pomimo dogodności danej przez ustawodawcę – nie jest wymagany na tego typu dokumencie podpis kupującego to jednak wyegzekwowanie potwierdzenia może być w praktyce bardzo trudne a czasami wręcz niewykonalne. Nie każdy kupujący będzie korzystał z poczty elektronicznej, nie w każdego interesie będzie leżeć również korekta zapisów księgowych ze względów podatkowych.