Kontrola podatkowa - jak się do niej przygotować?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że może czekać go kontrola podatkowa. Urzędy Skarbowe potrafią działać bardzo prężnie, a ich celem jest wykrycie nieprawidłowości oraz niezgodnych z prawem zachowań, za które grożą niejednokrotnie surowe kary.

Z tego powodu osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dbać o porządek w papierach oraz skrupulatne prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej. Jakie kroki podjąć, aby być przygotowanym do ewentualnej kontroli?

Dbałość o szczegóły w prowadzeniu rachunkowości

Właściciele firm powinni od samego początku mieć na uwadze to, że w przyszłości może czekać ich kontrola podatkowa. Na tę ewentualność trzeba być przygotowanym. Pomocne mogą okazać się:
  • konsultacje z doradcami podatkowymi i księgowymi
  • przeprowadzanie audytów
  • bieżąca i samodzielna kontrola rozliczeń
Niezbędna jest również znajomość przepisów obowiązujących w zakresie prawa podatkowego. Niekiedy zapisy poszczególnych ustaw mogą budzić pewne wątpliwości interpretacyjne, dlatego konsultacje z profesjonalistami lub zaangażowanie do współpracy księgowych może okazać się bardzo przydatne. Samodzielne zgłębianie tajników prawa może być czasochłonne, jednak obeznanie w temacie jest konieczne, aby móc samodzielnie sprawdzać, czy wszystko w prowadzonej dokumentacji rachunkowej się zgadza.

Warto kontrolować stan rzeczy regularnie i robić to skrupulatnie. Wsparciem może okazać się również systematyczne przeprowadzanie audytów. Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu sprawdzenia zgodności sporządzonej dokumentacji z aktualnymi wymogami może być nieocenionym źródłem informacji, a dodatkowo nieraz pozwala na weryfikację poprawności naszego toku rozumowania w pewnych kwestiach obliczeniowych oraz interpretacyjnych.

Jeśli natomiast otrzymamy informację o planowanej kontroli przez Urząd Skarbowy, należy jeszcze raz przejrzeć wszelkie rozliczenia, które wchodzą w skład okresu objętego czynnościami sprawdzającymi. Z pewnością jest to wymagające zadanie, jednak jego wypełnienie może okazać się niezbędne. Przed rozpoczęciem kontroli można bowiem jeszcze złożyć korekty deklaracji.