Kluczowe wskaźniki dla księgowości

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko realizacja bieżących zadań, ale również analiza tego, jak firma radziła sobie w przeszłości. By móc w obiektywny sposób kontrolować kondycję przedsiębiorstwa, należy wykorzystać odpowiednie mechanizmy analizy wskaźnikowej, która w jasny, przejrzysty i syntetyczny sposób pokaże, jak wydajnie zarządzane jest przedsiębiorstwo.

W księgowości i finansach istnieje wiele wskaźników, które odpowiada na pytania dotyczące stanu finansów firmy, jednak wśród wielu z nich, 4 wskaźniki są najważniejsze i w przypadku potrzeby finansowania zewnętrznego, potencjalni inwestorzy sięgają właśnie po nie. Poniżej znajdują się informacje dotyczące 4 kluczowych wskaźników dla księgowości.

Wskaźnik rentowności

Wskaźniki rentowności są zdecydowanie najpopularniejszymi wskaźnikami, które obnażają kondycję każdej firmy. W hierarchii priorytetyzacji wskaźników finansowych to właśnie wskaźnik rentowności jest jednym z najważniejszych punktów analizy finansowej firmy i od niego w głównej mierze zależy, czy firma się rozwija. Analizę rentowności można podzielić na kilka elementów, jakimi są analiza rentowności w obszarach sprzedaży, aktywów oraz kapitałów własnych.

Analiza rentowności sprzedaży mówi nam o tym, jaka jest relacja pomiędzy zyskiem a przychodem. Jeżeli wartość wskaźnika rentowności sprzedaży jest wysoka, oznacza to, że nasz firma w wydajny i efektywny sposób dokonuje sprzedaży towarów. Analiza rentowności aktywów jest natomiast wskaźnikiem pokazującym, ile zysku przypada na konkretną jednostkę aktywów firmy. Analiza rentowności kapitału natomiast wskazuje na to, ile zysku przypada na nasz kapitał własny. W każdym przypadku wysoka wartość wskaźników rentowności świadczy o dobrej kondycji firmy.

Wskaźnik płynności finansowej

Wskaźnik płynności finansowej jest bardzo ważnym wskaźnikiem, jeżeli planujemy wziąć kredyt lub pożyczkę w banku. Wskaźnik płynności odpowiada na pytanie, czy przedsiębiorstwo jest w stanie regulować bieżące zobowiązania z aktywów obrotowych, jakie obecnie ma na stanie. Idealny scenariusz to sytuacja, gdy relacja wartości aktywów do zobowiązań wynosi 2:1. Jeżeli firma posiada dużą wartość aktywów obrotowych, istnieje bardzo małe ryzyko związane z nieterminowym spłacaniem zobowiązań kredytowych.

Wskaźnik sprawności działania

Wskaźniki sprawności działania ukazują, czy zasoby materialne i niematerialne, które są w posiadaniu firmy, mają optymalną ilość w stosunku do specyfiki prowadzonej działalności. W skład wskaźników sprawności działania wchodzą wskaźniki cyklu obrotowego, które sprawdzają jakość gospodarowania zasobami i wskaźniki rotacji, które obliczają, jaka sprzedaż została wygenerowana z jednej jednostki waluty. W przypadku wskaźników rotacji im większy wynik, tym lepsza sytuacja firmy. Podobna sytuacja ma miejsce przy obliczaniu cyklu obrotowego.

Wskaźnik zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia weryfikują stan zobowiązań firmy, a także to, z jakich źródeł pochodzą aktywa trwałe i obrotowe firmy. Najpopularniejszym wzorem jest wskaźnik ogólnego zadłużenia, gdzie liczy się relacje ogólnych zobowiązań do sumy aktywów. Perfekcyjna sytuacja finansowa firmy zostanie potwierdzona przez relację 50 na 50.

Zobacz także:

Anulowanie paragonu