Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Sprawdź to!

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Mianem obowiązku podatkowego określa się konieczność odprowadzenia części przychodów do budżetu, będącą konsekwencją sprzedaży towarów lub wykonania usług w ramach prowadzonej działalności. Przedstawiamy dokładne wyjaśnienie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy.

Do końca 2013 r. powstanie obowiązku podatkowego było równoznaczne z wystawieniem faktury sprzedaży. Przedsiębiorca miał na to 7 dni od momentu dostarczenia towaru, wykonania usługi lub otrzymania płatności. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. momentem powstania obowiązku podatkowego jest chwila dostawy towaru lub wystawienia faktury. Tak głosi zasada ogólna, od której istnieją jednak pewne wyjątki. Dotyczą one transakcji, w których moment powstania obowiązku podatkowego nadal jest związany z terminem wystawienia faktury. Zaliczają się do nich na przykład:
  • usługi telekomunikacyjne
  • stała obsługa biurowa i prawna
  • usługi dzierżawy, leasingu i najmu
  • świadczenie usług budowlanych i budowlano-montażowych
  • usługi drukowania i dostawy książek (za wyjątkiem map, ulotek, gazet, czasopism, magazynów)
W przypadku otrzymania części lub całości zapłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi obowiązek podatkowy powstaje natomiast w momencie jej uzyskania.

Z Intaxo prowadzenie księgowości nie sprawi Ci problemu!


Intaxo.pl to księgowość online przeznaczona dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oprogramowanie pozwala m.in. na wystawianie faktur, prowadzenie KPiR, obliczanie podatków i składek ZUS. Wszystko odbywa się w sposób całkowicie automatyczny. W razie potrzeby, do dyspozycji abonentów Intaxo pozostaje biuro rachunkowe online, gdzie mogą skorzystać z porad wykwalifikowanych księgowych.