Co to jest podatek liniowy?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jedną z najważniejszych decyzji, które trzeba podjąć w trakcie rozpoczynania działalności gospodarczej, jest wybór formy opodatkowania. Obecnie w polskich przepisach podatkowych obowiązuje kilka możliwych opcji, ale jedną z najczęściej wybieranych form opodatkowania jest podatek liniowy. Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania – co to jest podatek liniowy i komu się on opłaca.

Główną cechą charakterystyczną podatku liniowego jest jego stała wartość – bez względu na to, jakie dochody osiągnie w przeciągu roku podatkowego przedsiębiorca. Obecnie jego stawka wynosi w Polsce 19%. Jednocześnie, jest to zasadnicza różnica między podatkiem liniowym i skalą podatkową – w tym drugim przypadku stawka podatku wynosi 18% jeśli dochody firmy nie przekroczyły w ciągu roku kwoty 85 528 zł oraz 32% od dochodów przekraczających tą sumę. Wynika z tego, że podatek liniowy jest opłacalny dla przedsiębiorców, którzy uzyskują wysokie dochody. Należy również pamiętać, że jest to forma opodatkowania dostępna jedynie dla podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Udowodniliśmy już, że podatek liniowy jest opłacalny dla przedsiębiorców z wysokimi dochodami – próg opłacalności wynosi około 100 000 zł. Są również inne przesłanki wskazujące na to, czy podatek liniowy będzie korzystny dla danej firmy. Trzeba bowiem wiedzieć, że wybór podatku liniowego uniemożliwia przedsiębiorcy wspólne rozliczenie się z dochodu z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem, skorzystanie z ulgi na dzieci oraz na Internet – są to przywileje przeznaczone jedynie dla firm rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych. Podatek liniowy jest natomiast korzystny w przypadku osób, które oprócz prowadzenia firmy osiągają dochody z innych źródeł rozliczanych według skali, jak np. umowa o pracę. W takich sytuacjach można bowiem uwzględnić powyższe ulgi w rocznej deklaracji dotyczącej dochodów z etatu (wówczas podatnik ma obowiązek złożenia dwóch zeznań).

Co jeszcze należy wiedzieć o podatku liniowym? Przedsiębiorca opodatkowany w ten sposób nie może w danym roku świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Z kolei deklarację roczną składa się do urzędu skarbowego do 30 kwietnia kolejnego roku, wykorzystując w tym celu formularz PIT-36L.