Kiedy faktura a kiedy paragon?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że na prowadzenie działalności gospodarczej nie składa się jedynie sprzedaż towarów, czy też świadczenie usług, ale również szereg formalności. Dotyczą one, między innymi, konieczności prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej.

Odpowiednie księgowanie transakcji jest wymogiem, który musimy spełniać. W tych celach stosuje się różne formy potwierdzenia zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Do najpopularniejszych z nich należą takie dokumenty, jak - na przykład - faktura lub paragon.

Kiedy mamy obowiązek wystawienia paragonu?

Zasadniczo paragon musi być wydany przez każdy podmiot zobowiązany przepisami prawa do jego wystawienia, kiedy dokonuje on sprzedaży na rzecz konsumenta. Istnieje jednak również zwolnienie z kasy fiskalnej - może nas ono obejmować, na przykład, ze względu na kwotę obrotów. W relacjach z osobami prywatnymi możemy bowiem w określonych przypadkach nie być wcale zobligowani do wystawienia paragonu.

Taka sytuacja będzie miała miejsce, między innymi, wówczas, gdy nasz obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tysięcy złotych. Sumę tę oblicza się proporcjonalnie, czyli jeżeli rozpoczynamy działalność w połowie roku, to przysługuje nam już jedynie 10 tysięcy zwolnienia. Kiedy zanotujemy wyższe obroty, mamy dwa miesiące na zakup kasy fiskalnej i rozpoczęcie rejestrowania na niej swojej sprzedaży. Niektóre branże z mocy prawa w ogóle nie mają jednak uprawnienia do tego rodzaju ulgi i muszą wystawiać paragony od pierwszej transakcji. Trzeba dokładnie to sprawdzić przed przystąpieniem do działania.

Kiedy należy wystawić fakturę?

Faktura służy do dokumentowania transakcji, w których stroną jest inny przedsiębiorca. Jednocześnie nie wyklucza to możliwości wystawienia paragonu - wtedy jednak jest on pewnego rodzaju "dodatkiem" do faktury. Nie tylko w obrocie pomiędzy firmami musimy jednak pamiętać o obowiązku wystawienia takiego dokumentu. W świetle prawa jesteśmy zobligowani do sporządzenia faktury również na żądanie osoby prywatnej - jednak nie zwalnia to nas z obowiązku zarejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Na zgłoszenie takiego żądania konsument ma trzy miesiące od końca miesiąca, w którym zaszło określone zdarzenie gospodarcze - później możemy mu odmówić.

Zawiłości związane z dokumentowaniem i księgowaniem transakcji lepiej wyjaśniać zawczasu i konsultować ze specjalistami. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na nieprzyjemności. Pamiętajmy o tym, aby dokładnie sprawdzać wszystkie wymogi formalne.