Kasy fiskalne online - najważniejsze informacje

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
W dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ostateczną wersję Ustawy o zmianie ustawy od podatków i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, wprowadzając tym samym kasy online do życia przedsiębiorców.

Ustawa wchodzi w życie 1 maja 2019 roku, a wprowadzenie kas fiskalnych online jest kolejnym etapem polityki uszczelniania i walki z luką VAT. Jednocześnie powinna zmniejszyć się tzw. szara strefa, poprawić kondycja finansów krajowych oraz wykrywalność oszustw podatkowych.

Czym są kasy fiskalne online.

Są nowym rodzajem urządzeń fiskalnych, a ich podstawową cechą jest bezpośrednia komunikacja z Centralnym Rejestrem Kas, tzw. Repozytorium. Użytkownik kasy online ma obowiązek zapewnić dostęp do internetu, tak aby bez przeszkód mogła się ona łączyć z Repozytorium i przesyłać dane z zawartych transakcji. Zniknie jednocześnie konieczność zgłoszenia takiej kasy do Naczelnika Urzędu Skarbowego, jej automatyczne połączenie z Repozytorium będzie równoczesne z jej zgłoszeniem.

Dla kogo i w jakim terminie.
  • od 1 maja 2019 roku, wraz z wejściem w życie podpisanej Ustawy ruszy sprzedaż kas fiskalnych online
  • od 1 stycznia 2020 roku, obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczył będzie m.in. właścicieli warsztatów samochodowych, wulkanizatorów oraz sprzedawców paliwa
  • od 1 lipca 2020 roku, obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczył będzie m.in. placówek gastronomicznych, właścicieli hoteli oraz punktów sprzedających węgiel i jego pochodne
  • od 1 stycznia 2021 roku, obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczył będzie m.in. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów lekarskich oraz kancelarii prawnych
  • do 31 sierpnia 2019 roku możliwe będzie korzystanie z kas fiskalnych z kopią papierową
  • do 31 grudnia 2022 roku możliwe będzie korzystanie z kas fiskalnych z kopią elektroniczną
Ulgi.

Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia od należnego podatku kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej online, w wysokości 90% ceny zakupu netto, lecz nie więcej niż 700 złotych. O zwrot mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które:
  • zostały zobligowane do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach
  • rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online
  • dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas
Co istotne, odliczenie przysługuje tylko dla zakupu kas online, które zostały nabyte nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas.