Karta zamiast bonu a podatek

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Firmy bardzo często w okresach świątecznych przekazują swym pracownikom nieodpłatne dodatkowe świadczenia w postaci różnego rodzaju bonów towarowych które mogą oni wykorzystać w wielu punktach podczas dokonywania zakupów w miejscach, które je honorują.

Niestety jednoczesne ich wydanie nieść będzie za sobą określone skutki podatkowe dla osoby otrzymującej. Przedsiębiorstwo oferujące takie bony nawet w przypadku, kiedy są one finansowane zakładowym funduszem świadczeń socjalnych czy też środkami pochodzącymi ze związków zawodowych musi poinformować pracownika o obowiązku zapłaty podatku. Wydanie bonu zwiększa bowiem jego dochód – zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) zaliczone zostają do niego wszelkie wypłaty w formie pieniężnej jak też świadczenia w naturze np. w formie nagrody.

Faktury online

Załóż konto i korzystaj z intaxo.plZakładam konto


Jeżeli natomiast pracodawca zamiast bonu (talonu) zakupowego zastosuje kartę przedpłaconą której wartość nie przekroczy sumarycznej roczne kwoty 380 zł a także została wydana ze środków funduszu świadczeń socjalnych lub związków zawodowych nie ma obowiązku zapłaty podatku od jej wartości.

Należy jednak pilnować wyżej wymienione kwoty limitu (380 zł) odnoszącej się do całkowitej wartości wszystkich otrzymanych przez pracownika świadczeń w roku obrotowym.

Zaznaczyć jednak należy, że świadczenie na rzecz pracownika musi mieć bezpośredni związek z prowadzoną w firmie polityką socjalną.