Amortyzacja nowego samochodu osobowego

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorca, który kupił na potrzeby firmy nowy samochód, co do zasady może go amortyzować metodą liniową – chyba, że udowodni, iż auto będzie eksploatowane o wiele bardziej intensywnie niż przeciętny samochód.

Liniowa metoda amortyzacji polega na dokonywania odpisów od początkowej wartości samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w równych ratach co miesiąc lub co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Nowy samochód osobowy amortyzuje się przy zastosowaniu stawki określonej w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych – zgodnie z nim stawka ta wynosi 20%, co oznacza, że amortyzacja takiego auta będzie trwała 5 lat. Amortyzację liniową kończy także likwidacja środka trwałego, jego zbycie lub stwierdzenie niedoboru.

W dalszej części: Jak obliczyć amortyzację w Intaxo?

Przepisy podatkowe (art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) umożliwiają jednak skrócenie okresu amortyzacji poprzez podwyższenie stawki amortyzacyjnej w przypadku maszyn, urządzeń i środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. Chodzi tu np. o pracę na trzy zmiany, pracę w warunkach terenowych, leśnych itd. Wówczas maksymalna wartość współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacyjną wynosi 1,4. Możliwość skrócenia okresu amortyzacji nowego auta, jeśli przedsiębiorca udowodni, że w następstwie bardzo intensywnej eksploatacji zużyje się szybciej niż w przeciągu 5 lat, potwierdzają także interpretacje indywidualne wydane m.in. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (z 17 stycznia 2012 r. o sygnaturze IPPB3/423-992/11-2/JD) oraz dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (z 10 stycznia 2012 r. o sygnaturze ILPB1/415-1310/11-2/AG).

Załóż konto w Intaxo

Prowadź ewidencję środków trwałych
i wyliczaj odpisy amortyzacyjne jednym kliknięciem.Zakładam konto


Jak obliczyć amortyzację pojazdu w Intaxo?


W celu wyliczenia amortyzacji pojazdu w programie należy w pierwszej kolejności dodać pojazd (menu koszty - pojazdy - dodaj pojazd osobowy).

Amortyzacja nowego samochodu osobowego
Po prawidłowym wypełnieniu danych pojazdu i amortyzacji należy przejść do koszty - środki trwałe. W tej części widoczne będą odpisy amortyzacyjne z podziałem na miesiące wszystkich środków trwałych, w tym także naszego pojazdu.

Odpisy amortyzacyjne
Cała amortyzacja wyliczana jest w pełni automatycznie. Poniżej ilustracja przedstawiająca przykładowe wyliczenie.
Obliczanie amortyzacji