Karta podatkowa – co to takiego?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Karta podatkowa to jedna z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej. Kto może z niej skorzystać, jakie są jej zalety i wady – odpowiadamy na te i inne pytania!

Karta podatkowa to forma opodatkowania działalności gospodarczej przeznaczona dla przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek cywilnych. Jej funkcjonowanie opiera się na tym, że przedsiębiorca co miesiąc opłaca stałą kwotę podatku dochodowego. Ogólnie jest to kwota dość niska (stawki karty podatkowej na 2018 r. znaleźć można w obwieszczeniu ministra finansów z 21 listopada 2017 r.) i nie zależy od osiąganego przez przedsiębiorcę dochodu, ale od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców gminy, w której jest prowadzona oraz liczby zatrudnionej pracowników.
Karta podatkowa – dla kogo?
Warto wiedzieć, że karta podatkowa nie jest formą opodatkowania dostępną dla każdego. Aby móc przy jej pomocy rozliczać się z fiskusem, przedsiębiorca nie może m.in. wytwarzać wyrobów opodatkowanych akcyzą, zaś jego małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie. Firma musi też funkcjonować na terenie Polski.
Dodatkowo, karta podatkowa jest dostępna wyłącznie dla firm prowadzących działalność w zakresie dwunastu działów określonych w obwieszeniu ministra finansów. Jest to:
 • działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
 • usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami
 • usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
 • gastronomia
 • usługi transportowe
 • usługi rozrywkowe
 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
 • wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia, np. lekarz, pielęgniarka
 • wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
 • usługi edukacyjne – udzielanie lekcji na godziny
 • usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy.
Karta podatkowa – wady i zalety
Karta podatkowa, jak każda inna forma opodatkowania firmy, ma swoje zalety i wady. Do tych pierwszych zalicza się stała, relatywnie niska kwota podatku dochodowego, bez względu na wysokość osiąganych przez firmę przychodów. Przedsiębiorca nie ma również obowiązku prowadzenia księgowości oraz składania tradycyjnych deklaracji PIT.

Z drugiej strony, firmy opodatkowane kartą muszą płacić podatek nawet jeśli nie osiągną przychodów lub zanotują stratę (straty nie można rozliczyć w kolejnych latach). Kartowicze nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie mogą korzystać z ulg podatkowych ani pomniejszać podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów, gdyż ich stawka podatku jest stała.