JPK_MAG. Czym jest i kogo obowiązuje?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Jednolity plik kontrolny stawia na wiele struktur, które dają informacje organom skarbowym o różnych obszarach, prowadzonych przez podatników w działalności gospodarczej. Powstały one, aby uszczelnić system podatkowy w naszym kraju.

Faktem jest, że ustawodawca wprowadza obowiązek składania plików JPK stopniowo, w podziale na rodzaj struktury JPK i kategorię firmy. To sprawiło, że podatnicy mieli czas na dostosowanie księgowych systemów do nowych obowiązków. W tym przypadku niezwykle ważny jest JPK_MAG. Czym jest ten plik? Co warto o nim wiedzieć? Kogo obowiązuje ten dokument?

JPK_MAG - czym jest?

Plik JPK_MAG jest jedną ze struktur jednolitego pliku kontrolnego. Zawiera informacje, które wiążą się z prowadzonym magazynem w firmie. Dokument ma za zadanie weryfikować ruchy magazynowe, takie jak wydawanie sprzedawanego towaru. Plik kontrolny jest przekazywany na żądanie urzędu skarbowego. Jakie informacje są tutaj zawarte? JPK_MAG zawiera ważne dane, które pochodzą z następujących dokumentów magazynowych:
  • Rozchód wewnętrzny- RW
  • Przyjęcie zewnętrzne - PZ
  • Wydanie zewnętrzne - WZ
  • Przesunięcie międzymagazynowe - MM

Poza wymienionymi dokumentami, plik nie zawiera innych magazynowych dokumentów. Gdy przedsiębiorca wystawia robocze wersje dokumentacji, nie wykazuje ich w JPK_MAG. Wszystko to wiąże się ze wskazówkami Ministerstwa Finansów.

Ważne informacje

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi fizycznie jeden magazyn, który jest podzielony w systemie na kilka rodzajów? Wtedy na żądanie urzędu skarbowego podatnik przekazuje plik kontrolny dla każdego wyodrębnionego rodzaju magazynu. Plik JPK_MAG dotyczy każdego, kto prowadzi magazyn w komputerowym programie. Przepisy prawne nie narzucają na spółki cywilne lub jednoosobowe działalności gospodarcze obowiązku prowadzenia gospodarki magazynowej. Jednakże podatnicy często dobrowolnie prowadzą magazyn, co pozwala zachować kontrolę nad gospodarką towarową w organizacji. To sprawia, że podatnik ma obowiązek złożenia pliku JPK_MAG.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą magazyn w papierowej formie, nie muszą wystawiać JPK_MAG. Z kolei prowadzenie magazynu w elektronicznej formie jest uznawane nawet wtedym, gdy korzystamy z programu Excel. Okazuje się, że dodatkowe struktury JPK pozwalają na sprawne przeprowadzania postępowania podatkowego. Urząd skarbowy może wykonywać czynności sprawdzające i kontrole podatkowe. Jakie zalety mają pliki JPK? Przede wszystkim docenić warto skrócenie czasu przeprowadzonych zadań. Jeśli otrzymamy wezwanie do złożenia JPK_MAG, mamy 3 dni na jego udostępnienie. W niektórych szczególnych przypadkach przedsiębiorca zgłasza się do podatkowego organu o wydłużenie terminu. Może to dotyczyć nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie systemu magazynowego, czy też sporej ilości danych. Jak widać, JPK_MAG jest ważnym dokumentem, który obejmuje jedynie konkretnych przedsiębiorców. Nie każdy musi prowadzić własny magazyn. Jeżeli nie prowadzimy księgowego systemu magazynowego, wtedy nie trzeba składać pliku JPK_MAG.

Podsumowując warto stwierdzić, że plik JPK_MAG dotyczy jedynie określonych firm. Pamiętajmy o tym, że urząd skarbowy może zwrócić się do nas z żądaniem wystawienia pliku tego typu. Jednolite pliki kontrolne posiadają wiele struktur. Mają one za zadanie dostarczać organom podatkowym ważnych informacji w danych obszarach. W JPK_MAG znajdują się informacje z dokumentów takich jak RW, PZ, WZ czy też MM. Wszystkie najważniejsze kwestie na temat JPK_MAG są wskazane w przepisach prawnych.