JPK w mikroprzedsiębiorstwie

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorców czekają duże zmiany – od tego terminu będą bowiem musieli przekazywać swoją firmową dokumentację w formacie pliku JPK w pełnym zakresie.

Jednolity Plik Kontrolny to nic innego, jak dane dotyczące operacji gospodarczych przedsiębiorstwa, usystematyzowane według schematu stworzonego przez ministerstwo finansów. Podzielono je na 7 struktur:
  • księgi rachunkowe
  • wyciąg bankowy
  • magazyn
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • faktury VAT
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów
Zgodnie z założeniami resortu, Jednolity Plik Kontrolny ma ułatwić ewentualne kontrole skarbowe przedsiębiorstw oraz ograniczyć związane z nimi koszty. Pliki JPK tworzy się przy pomocy specjalnego oprogramowania bezpośrednio z systemu informatycznego firmy.
Jak na razie, obowiązek przygotowywania i udostępniania (w razie wezwania fiskusa) Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy dużych firm. Jednak już wkrótce wdrożyć go będą musiały również mikroprzedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro (lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro).
JPK w mikroprzedsiębiorstwach – od kiedy?
W przypadku mikroprzedsiębiorców obowiązek przygotowywania i udostępniania plików JPK podzielono na dwa etapy:
  • od 1 stycznia 2018 r. – w przypadku ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
  • od 1 lipca 2018 r. – w przypadku wszystkich pozostałych struktur (w pełnym zakresie)
Obowiązek ten ma być realizowany co miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.