Jednolity Plik Kontrolny – co to takiego?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Od 1 stycznia 2017 r. małym i średnim przedsiębiorcom doszedł nowy obowiązek, a mianowicie prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Co to jest i w jakim celu został powołany? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym poradniku!

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych powstały poprzez wysyłkę informacji z systemów informatycznych firmy. Składa się z siedmiu zbiorów księgowych i podatkowych:
  • ksiąg rachunkowych
  • wyciągów bankowych
  • informacji o obrocie magazynowym
  • faktur VAT
  • ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji przychodów
Każda z tych struktur jest prowadzona w ustalonym porządku i szczegółowo opisana. W Polsce Jednolity Plik Kontrolny działa od połowy ubiegłego roku, jednak dotąd dotyczył jedynie dużych firm. Ustawodawca twierdził, że jego wprowadzenie pozwoliło usystematyzować wiele różnych ewidencji i zestawień w jednym dokumencie, co przekłada się na obniżenie kosztów oraz uciążliwości potencjalnych kontroli skarbowych. Fiskus może bowiem żądać od firm przesłania całości lub tylko części informacji z JPK drogą elektroniczną.
Jednolity Plik Kontrolny w sektorze MŚP
Od 1 stycznia 2017 r. Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje także małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników, z obrotami rocznymi do 50 mln euro lub posiadanymi aktywami do 43 mln euro). Na początek w formie JPK muszą one prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Dodatkowo, przedsiębiorcy muszą co miesiąc przesyłać w formie elektronicznej pliki JPK_VAT do właściwego urzędu skarbowego. Pierwszy plik – ewidencji zakupu i sprzedaży VAT za styczeń 2017 r. – należy przesłać do 25 lutego.

Jak podkreśla ministerstwo finansów, korzyścią płynącą z JPK dla administracji będzie uzyskanie narzędzia umożliwiającego szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli. Dostęp do uporządkowanych danych pozwoli na sprawne ustalanie nieprawidłowości oraz przyśpieszy potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. To z kolei ma przeciwdziałać takim zjawiskom, jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.