JPK – kogo dotyczy?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Ministerstwo finansów nakłada na przedsiębiorstwa kolejne obowiązki księgowo-sprawozdawcze w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten wprowadzany jest stopniowo, w zależności od wielkości firmy. Kogo dotyczy JPK i co to w ogóle jest? Sprawdź w naszym poradniku!

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych eksportowanych bezpośrednio z systemów informatycznych przedsiębiorstw w określonym formacie. Funkcjonuje on w wielu krajach Unii Europejskiej, a od pewnego czasu jest systematycznie wdrażany także w Polsce. Według ministerstwa finansów, które odpowiada za wprowadzenie JPK, przynosi on szereg korzyści zarówno dla podatników (skrócenie czasu ewentualnych kontroli skarbowych, możliwość uporządkowania struktur finansowych firmy), jak i administracji rządowej (obniżenie kosztów kontroli, szybsze wyłapywanie nieuczciwych podatników).

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur, z których każda odzwierciedla pewną płaszczyznę działania przedsiębiorstwa. Są to kolejno:
  • księgi rachunkowe
  • wyciąg bankowy
  • magazyn
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • faktury VAT
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów
Kogo dotyczy JPK?
Co do zasady, JPK obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, ale jego tworzenie i przekazywanie uzależniono od wielkości firmy. I tak duże firmy mają obowiązek tworzenia JPK już od 1 lipca 2016 r. Jeśli chodzi o część JPK dotyczącą ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK-VAT) od 1 stycznia 2017 r. muszą go tworzyć małe i średnie przedsiębiorstwa. Z kolei mikroprzedsiębiorcy będą to musieli robić od 1 stycznia 2018 r. Od 1 lipca 2018 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały obowiązek przekazywania plików JPK w pełnym zakresie, czyli dotyczącym wszystkich siedmiu struktur.