Jednorazowy odpis amortyzacyjny od zakupionego samochodu przez małego podatnika

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Możliwość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od samochodu zakupionego przez tzw. małego podatnika to duża korzyść dla tego typu przedsiębiorców. Niestety, nie dotyczy ona samochodów osobowych, a jedynie ciężarowych lub towarowych.

Zacznijmy od przypomnienia, kogo określa się mianem małego podatnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, są to osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro. Mali podatnicy mają wiele przywilejów podatkowych, do których zalicza się m.in. jednorazowa amortyzacja środków trwałych.

Księgowość internetowa

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Jak zaznaczono w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, tzw. mali podatnicy mają prawo dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wartości nieprzekraczającej w jednym roku podatkowym kwoty 50 tys. euro. Natomiast zgodnie z art. 22a ust. 1 tejże ustawy, amortyzacji podlegają budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Warto jednak pamiętać, że jednorazowe odpisy amortyzacyjne nie dotyczą samochodów osobowych. Wobec tego typu pojazdów stosuje się najczęściej amortyzację liniową ze stawką 20% lub 40% (w przypadku aut używanych). Ustawa nie ogranicza natomiast stosowania amortyzacji jednorazowej dla innych pojazdów, np. ciężarowych lub specjalistycznych. Wartość takiego samochodu do kwoty 50 tys. euro może zostać jednorazowo wliczona we firmowe koszty, co pozwala – zwłaszcza mniejszym firmom – na pokaźne oszczędności.
Co równie ważne, to sam przedsiębiorca decyduje, czy chce skorzystać z możliwości jednorazowej amortyzacji pojazdu i nie potrzebuje na to zgód żadnych organów. Fiskus ma jedynie obowiązek wydania zaświadczenia o udzieleniu tego typu pomocy oraz sprawdzenia, czy zostały spełnione wszelkie wymagane warunki.