Jednoosobowa spółka z o.o. - czy to aby możliwe?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Sama nazwa spółka nasuwa skojarzenie, że mamy do czynienia z tworem wieloosobowym. Jednak przepisy dotyczące spółek handlowych dopuszczają utworzenie spółki jednoosobowej.

W zależności od sytuacji taki stan rzeczy może mieć miejsce od momentu powstania spółki lub w wyniku przejęcia przez jednego ze wspólników wszystkich udziałów.

Jednoosobowa spółka z o.o. – czy warto?

Jednoosobowe spółki z o.o. są najczęściej zakładane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub jako spółki celowe do realizacji konkretnej inwestycji. Podstawową zaletą spółki z o.o. jest ochrona majątku własnego. Odpowiedzialność finansowa ogranicza się w spółce do kapitału zakładowego. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ma rozgraniczenia pomiędzy majątkiem własnym a firmowym.

Kłopoty finansowe firmy mogą skutkować utratą prywatnego majątku. Prowadzenie działalności w formie spółki pozwala także na zoptymalizowanie kosztów. Jako koszty uzyskania przychodu można potraktować takie wydatki jak np. wynagrodzenie właściciela czy wynajem części własnej nieruchomości pod działalność spółki.

Jak wygląda prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Utworzenie spółki odbywa się nie w formie umowy, ale aktu założycielskiego. Założyciel jednoosobowej spółki ma pełne uprawnienia zgromadzenia wspólników. Wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, co skutkuje kilkoma uproszczeniami:
  • nie ma konieczności zwoływania zgromadzeń
  • podejmowanie uchwał nie wymaga liczenia głosów
  • nie przeprowadza się tajnych głosowań
Jednakże prowadzenie jednoosobowej spółki wiąże się także z dodatkowymi formalnościami, które nie dotyczą działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać, decydując się na założenie spółki z o.o.:
  • podejmowanie uchwał wymaga sporządzenia protokołów, które są podpisywane przez jedynego wspólnika
  • czynności prawne między spółką a jej jedynym wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego
  • działalność w formie spółki z o.o. wymaga pełnej księgowości
Jednoosobowa spółka z o.o. - obowiązek płacenia składek ZUS

Obowiązek płacenia składek ZUS pozostaje taki sam jak w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wspólnicy spółek z zasady są zwolnieni z tego obowiązku, jednak w myśl obowiązujących przepisów prowadzący jednoosobowe spółki są traktowani w tej kwestii jak prowadzący pozarolniczą działalność.

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.

Jedną z istotniejszych kwestii przy prowadzeniu jednoosobowej formie spółki jest problem podwójnego opodatkowania tj.
  • opodatkowanie przychodów spółki podatkiem CIT
  • opodatkowanie wynagrodzenia jedynego wspólnika podatkiem PIT
Jeżeli prowadzący spółkę będzie musiał uiścić obydwa podatki, spółka jako forma działalności może nie być opłacalna. W praktyce można uniknąć podwójnego opodatkowania poprzez koszty uzyskania przychodu obniżające podatek CIT. Jak już wcześniej wspomniano, do tych kosztów można zaliczyć większą pulę wydatków niż w przypadku działalności gospodarczej. Przy odpowiednim zoptymalizowaniu kosztów podatek CIT może być zerowy.

Prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o. może przynieść wiele korzyści, ale jednocześnie wiąże się z dodatkowymi formalnościami. W stosunku do prowadzenia działalności gospodarczej spółka wymaga większej skrupulatności i planowania. Przed podjęciem decyzji o założeniu jednoosobowej spółki, warto dokładnie zapoznać się z przyszłymi obowiązkami i przemyśleć możliwości optymalizacji kosztów.