Jednoosobowa działalność gospodarcza - ocena kondycji finansowej.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej to nic innego, jak dokładna analiza ryzyka kredytowego, której dokonują banki przed zawarciem umowy.

Dzięki przeprowadzonym badaniom otrzymują gwarancję, że zawierają transakcję z firmą, która będzie w stanie systematycznie spłacać należności.

Na podstawie czego dokonuje się oceny kondycji finansowej?

Wbrew pozorom proces oceny kondycji finansowej przebiega bardzo sprawnie, chociaż wymaga od właściciela firmy jednoosobowej przedstawienia różnych dokumentów oraz zaświadczeń, jak chociażby:
  • dokumenty założycielskie - podstawowy dokument każdego właściciela firmy jednoosobowej, na podstawie którego bank poznaje podstawowe założenia firmy oraz szczegółowe dane na jej temat.
  • wyciąg z podatkowej księgi przychodów i rozchodów - wymagany, jeżeli przedsiębiorca wybrał tę formę rozliczenia podatkowego
  • roczny bilans - podsumowanie działalności firmy i przepływu finansowego w danym okresie działalności
  • wyciąg z karty podatkowej - najprostsza forma opodatkowania działalności, która nie wymaga prowadzenia samodzielnej księgowości
  • wyciąg z ryczałtu ewidencjonowanego - dotyczy nie wszystkich przedsiębiorców, ale jest popularną formą rozliczenia dla chociażby przedstawicieli wolnych zawodów, którzy zazwyczaj decydują się na działalność jednoosobową
Oczywiście nie wszystkie banki wymagają tych samych dokumentów, ale wymienione powyżej są najbardziej powszechne przy staraniu się o kredyt dla firmy jednoosobowej.

Jakie metody pozwalają uzyskać ocenę kondycji finansowej firmy?

Pracownicy banków używają różnych metod do oceny zdolności kredytowej dla działalności jednoosobowej. Wymienione poniżej rozwiązania pozwalają im w należyty sposób ocenić, czy umowa z danym właścicielem będzie opłacalna, a co za tym idzie przewidzieć perspektywy firmy na najbliższe lata:
  • analiza wskaźnikowa - na podstawie złożonych dokumentów dokonywana jest analiza oparta o wskaźniki, które umożliwiają oszacować aktualną sytuację firmy
  • wskaźnik wypłacalności firmy - opiera się na kalkulacji, czy właściciel firmy będzie w stanie spłacać poszczególne raty kredytu przy prognozowanych zyskach
  • wskaźnik płynności finansowej - określany jest głównie na podstawie analizy aktywów i pasywów, którymi obraca działalność jednoosobowa
  • wskaźnik rentowności - składa się na nią wiele czynników, takich jak chociażby osiągane przychody, które pozwalają określić opłacalność dalszego funkcjonowania firmy
Należy pamiętać, że ocena kondycji finansowej nie wynika z nieufności banków do danego przedsiębiorcy, ale jest standardową procedurą, którą muszą przeprowadzić bankowcy, żeby umowa kredytowa mogła dojść do skutku.