Faktura za przejazd taksówką – jak rozliczyć?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia czy zachowania jego źródła (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.) W wyłączeniach tych nie znajdują się wydatki na przejazdy taksówką, więc można je wliczyć w koszty na zasadach ogólnych.

Oczywiście aby faktura za przejazd taksówką mogła zostać wliczona w koszty, musi istnieć związek między przejazdem a prowadzoną działalnością. Taksówką można więc jechać na dworzec czy lotnisko (w celu wyjazdu na delegację), na spotkanie z kontrahentem, do urzędu itp. – tego typu sytuacje absolutnie nie zostaną podważone podczas fiskusa w razie ewentualnej kontroli.
Przejazd taksówką? Konieczna faktura!
Ważną kwestią jest również to, że przejazd taksówką w celach firmowych musi zostać odpowiednio udokumentowany w księdze przychodów i rozchodów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawą zapisu wydatku w KPiR mogą być jedynie faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne – nie ma tu więc paragonów, które wydają taksówkarze. Wydatków na przejazd taksówką nie ma również w wymienionym w paragrafie 14. tego rozporządzenia katalogu zdarzeń, które mogą być wpisane do KPiR na podstawie dowodów wewnętrznych. Oznacza to, że aby wliczyć przejazd taksówką do kosztów uzyskana przychodów konieczna jest albo faktura albo paragon z numerem NIP nabywcy (gdy wartość transakcji nie przekracza 450 zł jest on uznawany za tzw. fakturę uproszczoną). Zawsze można też korzystać z usług jednej korporacji taksówkarskiej i na koniec miesiąca występować do niej o wystawienie jednej, zbiorczej faktury za wszystkie usługi wykonane w danym okresie rozliczeniowym na podstawie paragonów otrzymanych bezpośrednio od taksówkarzy.