Jednoosobowa działalność gospodarcza krok po kroku

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Jedna z liczb statystycznych, opisująca jednoosobową działalność gospodarczą, mówi, że 1/4 wszystkich tego rodzaju firm zawiesza działalność w pierwszym roku funkcjonowania. Dlaczego? Ponieważ na tę formę działalności gospodarczej decydują się często ludzie młodzi, bez wcześniejszego doświadczenia na rynku, natomiast ani ich wiek, ani brak doświadczenia nie chroni ich w żaden sposób przed konsekwencjami błędów.

Cechy jednoosobowej działalności gospodarczej

Ustawa o prawach przedsiębiorców, nowelizowana w 2018 opisuje jednoosobową działalność gospodarczą jako zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. W dalszych akapitach treści ustala jej cechy, i tak jednoosobowa działalność gospodarcza posiada:
 • cel zarobkowy
 • ma charakter zorganizowany: opiera się na szeregu stałych i ciągłych działaniach
 • wykonywana jest w sposób ciągły, zmierzający do postawionego sobie celu
 • ma charakter powtarzalny
 • wykonywana jest we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • nikt nie zarządza nią z zewnątrz
 • całe ryzyko spoczywa na przedsiębiorcy
Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu musi zostać oficjalnie zarejestrowana, chociaż od tego obowiązku istnieje kilka wyjątków. Niemniej bez względu na charakter działalności i branżę, w której przedsiębiorca funkcjonuje, jeżeli działalność przynosi stały dochód, musi zostać oficjalnie zalegalizowana. Aby tego dokonać, przyszły przedsiębiorca musi wypełnić formularz CEIDG-1, pozyskany ze strony ministerstwa lub ze strony e-PUAP. Wypełniony formularz można złożyć na kilka sposobów:
 • można to zrobić osobiście i właściwy formularz złożyć w urzędzie miasta lub gminy
 • można przesłać go pocztą poleconą, jednak wówczas dokument musi być potwierdzony notarialnie
 • można to zrobić elektronicznie, ale z podpisem kwalifikowanym
 • a bez podpisu poprzez stronę e-PUAP
Obowiązek posiadania numeru NIP i Regon

Moment rejestracji w CEIDG nie kończy starań formalizujących status przedsiębiorcy. Następnym krokiem jest obowiązek pozyskania numeru NIP oraz Regonu. Przedsiębiorca nie musi starać się o numer NIP, jeżeli w momencie rejestracji już go posiadał, nie ulegnie on bowiem zmianie. Jeżeli tego numeru nie posiadał, zostaje on nadany mu od razu po rejestracji.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do płacenia podatków posiada numer NIP. Jest to zawsze jedna z pierwszych informacji, jak nie pierwsza, identyfikująca dane przedsiębiorstwo. Regon natomiast jest podstawowym składnikiem komunikacji z urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Używa się go również do rozliczeń i figuruje on zawsze z NIP w nagłówkach zawieranych umów. Zarówno NIP jak i Regon pojawiają się również na pieczątkach firmowych.

Forma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, w trakcie wypełniania formularza do CEIDG musi zdecydować się na jedną z form opodatkowania:
 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej stawką 17% opodatkowania dochodu
 • podatkiem liniowym dochodu, stawka podatku jest stała i wynosi 19%
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca decyduje się na jedną z pięciu opcji: stawkę 3%, 5,5%, 8,5%, 17%,20%
 • kartą podatkową, wysokość podatku zależy od indywidualnej oceny naczelnika urzędu skarbowego i zależy od liczby mieszkańców w danej miejscowości i rodzaju usług wykonywanych przez przedsiębiorcę
Na koniec pozostaje ZUS, przedsiębiorca rejestruje się jako płatnik składek ZUS już wypełniając formularz do CEIDG. W czasie 7 dni od rozpoczęcia działalności przedsiębiorca musi zgłosić siebie do ZUS na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA.