Akcyza. Jakie zmiany od 1 lutego 2021 roku?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od pewnego czasu sporo mówi się o zmianach, jakie mają pojawić się w zakresie ustawy akcyzowej. Zmiany weszły w życie 1 lutego 2021 roku. Na czym polegają te zmiany i co w praktyce oznaczają dla podatników? Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule.

Zmiany, które, jak wspomniano, weszły w życie 1 lutego br., wprowadzają przede wszystkim dwie nowości. Pierwszą z nich stanowi powstanie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Druga zmiana to wprowadzenie rozszerzenia systemu przemieszczania, a także nadzoru wyrobów akcyzowych EMCS. Oznacza to zmiany w procesach rejestracji dla celów akcyzowych. Ponadto, wiele dokumentów papierowych zostanie zastąpionych wersjami elektronicznymi, co dla fiskusa oznacza spore ułatwienie.

Zmiany dla podatników w praktyce

Co zmiany te oznaczają w praktyce dla podatników? Otóż, powstanie konieczność dokonywania rejestracji, lub jej aktualizacji dla każdego podatnika akcyzy. Dotyczyć to będzie również wszelkich innych osób, które miały do czynienia z rozliczeniami akcyzy, albo wykonywały określone obowiązki dotyczące dostosowywania preferencji akcyzowych dla nabywanych towarów. Rejestracji, lub aktualizacji będzie można dokonać za pośrednictwem platformy PUESC, przy pomocy specjalnego dostępnego tam formularza. Konkretne podmioty mają czas na wykonanie tego do 30 czerwca 2021 roku.

Utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Dotychczas istniało blisko 44 podmiotów zajmujących się rejestracją podmiotów akcyzowych. Zmiany w ustawie akcyzowej wprowadzają także zastąpienie tych podmiotów jednym Centralnym Rejestrem Podmiotów Akcyzowych. Znajdą się w nim wszystkie podmioty, nie tylko przedsiębiorcy, a wszystkie jednostki, które nie prowadzą działalności gospodarczej i wykorzystują wyroby zwolnione od akcyzy. Podmiotem takim będzie np. producent octu, który wykorzystuje do jego produkcji spirytus, podlegający zwolnieniu z akcyzy. Nową kategorią będą także jednostki, które wykonują w swojej działalności, niszczenie wyrobów niezdatnych do spożycia, czy przerobienia. Oni również znajdą się w nowym Rejestrze.

Warto wiedzieć, że podmioty, które już widnieją jako zarejestrowane w lokalnych bazach, zostaną automatycznie przeniesione do nowego Rejestru, bez konieczności kolejnej rejestracji. Muszą one jednak potwierdzić i uzupełnić brakujące informacje związane z organem podatkowym właściwym dla konkretnego podmiotu. Czas na to mają do 30 czerwca br.

Monitoring przemieszczania wyrobów akcyzowych

Zmiany w ustawie zakładają również rozszerzenie systemu monitorowania wyrobów akcyzowych. Dotyczyć do będzie wyrobów zwolnionych z akcyzy, oraz objętych specjalną stawką zero. Docelowo, system ten ma objąć monitoringiem praktycznie cały obrót wyrobami objętymi akcyzą. Monitoring ten ułatwi znacznie wprowadzenie wspomnianego wcześniej Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Dzięki systemowi EMCS, powstanie możliwość automatycznego sprawdzania kontrahentów, którzy biorą udział w wysyłce i odbiorze wyrobów objętych akcyzą.

Warto pamiętać o zmianach, jakie od 1 lutego 2021 roku obowiązują w zakresie akcyzy. Należy pamiętać o obowiązku dokonania rejestracji, bądź uaktualnienia swoich dotychczasowych danych. Można to zrobić za pośrednictwem platformy usług elektronicznych o charakterze skarbowo-celnym, nazwanym PUESC. Wymaga to posiadania bądź założenia konta na tym numeru ID SISC. Zgłoszenie takie należy odpowiednio podpisać, np. za pomocą podpisu elektronicznego - kwalifikowanego, zaufanego, bądź innego dopuszczonego przez ministra finansów.