Jednolity Plik Kontrolny - kiedy i jak skorygować?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Obowiązek wysyłania plików JPK mają od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję podatku VAT. Duże i średnie przedsiębiorstwa mają taki obowiązek odpowiednio od 2016 r. i 2017 r.

Przedsiębiorcy składający miesięczne deklaracje VAT muszą także przekazywać korekty pliku JPK niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT. Korektę pliku trzeba także składać po zidentyfikowaniu błędów. MF wyjaśniło szereg zagadnień związanych z korektami pliku JPK.

Jak numerować korekty JPK_VAT ?

Dla 2017 roku w którym przyjęto zasadę oznaczenia pierwotnego JPK_VAT numerem 1, korekty JPK_VAT oznaczamy od numeru 2 (kolejne korekty za ten sam okres będą miały numery 3, 4, 5, itd.). W 2018 roku pierwotne JPK_VAT oznaczono jako 0, a dla korekt JPK_VAT przyjęto zasadę oznaczania numerami 1,2,3,4 itd. dla korekt za ten sam okres.

Kiedy składamy korektę JPK_VAT?

Zgodnie z wyjaśnieniami MF liczba składanych korekt JPK_VAT nie musi odpowiadać liczbie składanych korekt deklaracji VAT. Można wysłać jeden plik JPK_VAT, który jest zgodny z ostatnią korektą deklaracji. Ponadto co do zasady korektę pliku JPK_VAT składamy niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT, jeżeli podatnik ma obowiązek rozliczenia miesięcznego deklaracji VAT albo po zidentyfikowaniu błędnych danych kontrahenta. Dla podatników rozliczających się kwartalnie korekty należy złożyć za poszczególne miesiące niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

Jak składamy korekty pliku JPK_VAT w związku ze zmianami struktur?

Korekty JPK_VAT, które dotyczą okresów rozliczeniowych sprzed 2018 r., przesyłane do dnia 31 stycznia 2018 r. włącznie, należało złożyć na dotychczas obowiązującej wersji struktury JPK_VAT(2). Z kolei korekty JPK_VAT, które zostały złożone od 1 lutego 2018 r. (bez względu na to jakie okresu rozliczeniowego dotyczą) należy złożyć na nowej wersji struktury JPK_VAT(3).

Jakie konkretne sytuacje zobowiązują podatnika do złożenia korekty JPK_VAT?

MF wyjaśniło kwestie obowiązku złożenia korekty JPK w związku ze zmianami konkretnych pozycji w pliku. Korektę składamy w przypadku zmiany pozycji podatku należnego, podatku naliczonego, błędnych dat, zmiany danych kontrahenta, które uniemożliwiają jego identyfikację. Nie składamy samych korygowanych danych, ale pełen kompletny plik JPK_VAT z korygowanymi danymi.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF, jeżeli wartość korygowanych deklaracji VAT jest ujemna to JPK_VAT też jest ujemne i tak należy wykazać wartości.