Jaki VAT na usługi budowlane obowiązuje?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Eksperci szacują, że w Polsce działa około 200 tys. firm świadczących usługi budowlane. Wiele z nich – zwłaszcza tych początkujących – ma problem z właściwym określeniem stawki podatku VAT za wykonywane usługi. Jaki VAT na usługi budowlane obowiązuje? Podpowiadamy.

Co do zasady, szeroko rozumiane usługi budowlane podlegają podstawowej stawce podatku VAT, która wynosi obecnie 23%. Ustawodawcy przewidzieli jednak sytuacje, w których stawka podatku VAT na usługi budowlane spada do 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżona stawka podatku VAT dotyczy dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie z ust. 12a tego artykułu, budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym to obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części – z wyłączeniem lokali użytkowych – oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 (budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 12b).

Uwaga! Jak zaznaczono w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie włącza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. W takich sytuacjach stawkę 8% można zastosować do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przydatnym narzędziem do prawidłowego wyliczania podatku VAT od usług budowlanych jest księgowość online Intaxo. Oprogramowanie to umożliwia wystawianie faktur, prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji oraz obliczanie składek ZUS oraz podatków. Biuro rachunkowe online Intaxo to oszczędność pieniędzy i czasu – po konfiguracji oraz wprowadzeniu danych wszystkie wyliczenia odbywają się w sposób całkowicie automatyczny.