Jak znaleźć źródła finansowania biznesu?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Każdy początkujący przedsiębiorca zada sobie kluczowe pytanie dotyczące sposobu na znalezienie źródeł finansowania. Znalezienie takiego źródła to jedno z najtrudniejszych zadań przed którymi stoi nowy przedsiębiorca.

Czy znalezienie odpowiednich inwestorów, którzy są w stanie uwierzyć w produkt jest trudne? Czy istnieją inne sposoby finansowania własnych pomysłów?

Co na początek?

Pierwszym krokiem na drodze do pozyskania finansowania powinno być jasne ustalenie celów biznesowych rodzącego się przedsiębiorstwa. Dokładne określenie swojego biznesplanu i potencjalnego źródła dochodu firmy jest niezbędny do przekonania licznych inwestorów do zainteresowania się pomysłem. Źródła finansowania można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Ustalenie procentowego udziału poszczególnego typu finansowania również jest kluczowym elementem planowania startu przedsiębiorstwa. Po klarownym przedstawieniu celów firmy, skali w jakiej ma działać, profilu i prawdopodobnej lub planowanej przyszłości przedsiębiorstwa można przejść do prób uzyskania finansowania.

Wewnętrzne źródła finansowania

Przed zabraniem się za zewnętrze sposoby finansowania warto zastanowić się nad możliwością opłacenia pomysłu ze środków wewnętrznych. Największą zaletą takiego finansowania jest niezależność i znikoma ingerencja innych podmiotów na działalność firmy. Opłacając pomysł kapitałem własnym uniezależniamy się od banków i inwestorów zwiększając swoją autonomię i swobodę w prowadzeniu firmy. Do wewnętrznych źródeł finansowania zalicza się:
  • Zysk netto
  • Sprzedaż aktywów
  • Odpisy amortyzacyjne, zatrzymując kapitał do dyspozycji przedsiębiorstwa
  • Faktoring, czyli mniej formalna forma pożyczki, uzależniona od sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstwa
Zewnętrzne źródła finansowania

Często okazuje się, że wewnętrzne finansowanie nie pokrywa wydatków firmy i potrzebne jest sięgniecie po finansowanie zewnętrzne. Taki sposób pozyskiwania pieniędzy wiąże się z większym ryzykiem i odbiera autonomię firmie. Ponadto przedsiębiorca może narazić się na dodatkowe koszty, niezależnie od wypłacalności wdrażanego pomysłu. Mimo wszystko taki sposób finansowania jest najpopularniejszym sposobem pozyskiwania środków na nowe, kapitałochłonne inwestycje. Jakie źródła finansowania wybrać i jak je znaleźć?

Leasing – łatwy dostęp do potrzebnych urządzeń bez potrzeby dużego wkładu własnego. Taki sposób finansowania najłatwiej uzyskać zgłaszając się do pewnych firm leasingowych ze sprawdzoną bazą klientów.

Kredyt bankowy – umowa pomiędzy kredytobiorcą i bankiem. Największa zaletą jest możliwość uzyskania dużej ilości środków finansujących inwestycje. Najpopularniejszy sposób finansowania zewnętrznego i stosunkowo łatwy do uzyskania. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić oferty kredytowe innych banków.

Dotacje – przeznaczone głównie dla małych i średnich firm. Dostęp do dotacji najłatwiej uzyskać w instytucjach Unii Europejskiej (EBI i EFI).

Emisja akcji – duże i średnie firmy o pewnej reputacji i utwierdzonej pozycji na rynku mogą pozwolić sobie na uczestnictwo akcjonariusza. Należy pamiętać, że taki sposób finansowania przedsiębiorstwa zmniejsza autonomię, a posiadacz akcji posiada status wspólnika.