Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i dlaczego się to opłaca

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Od kilku lat w naszym kraju obserwuje się wzrastającą liczbę podmiotów gospodarczych. Początkujący przedsiębiorcy mają do wyboru różne formy organizacyjno-prawne, w ramach których prowadzić będą swoją działalność.

Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zakwalifikowana jest do organizacji działających w ramach Kodeksu spółek handlowych. Jak założyć spółkę z o.o. i dlaczego jest to opłacalne?

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest skomplikowane. Jej założenia może dokonać nawet jedna osoba, przy czym musi być to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Wspólnicy spółki muszą wnieść na jej poczet kapitał zakładowy o minimalnej wartości 5000 złotych.

Polskie przepisy prawa zakładają, że kapitał może być wniesiony zarówno w formie gotówki, jak i aportu, czyli wkładu niepieniężnego. Mogą nim być między innymi patenty, czy nieruchomości. Spółka z o.o. działa na bazie umowy, która przyjmuje formę aktu notarialnego. Po zebraniu kapitału zakładowego oraz podpisaniu umowy spółki wniosek o jej rejestracje kierowany jest do Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z wpisaniem spółki do KRS zyskuje ona osobowość prawną i może rozpocząć prowadzenie pełnej działalności.

Korzyści z działania w ramach spółki z o.o.

Tym, co zachęca przedsiębiorców do prowadzenia działalności w charakterze spółki z o.o. są korzyści płynące z jej działania. Przede wszystkim w przypadku niewypłacalności, bądź zaległości wobec kontrahentów wspólnicy spółki nie odpowiadają przed nimi własnym majątkiem. Spółka, jako podmiot z osobowością prawną ma obowiązek uiścić swoje zobowiązania bez angażowania do tego majątku wspólników.

Ponadto spółki z o.o. już po kilku latach działalności osiągają dużą zdolność kredytową. Pozwala to na zyskiwanie między innymi leasingu samochodów, czy kredytu inwestycyjnego. Przedsiębiorcy działający w ramach spółki z o.o. podkreślają, że chętniej podejmują ryzykowne decyzje biznesowe, które następnie przynoszą duże korzyści. Wynika to z faktu, iż w przypadku porażki nie muszą odpowiadać przed wierzycielami własnym majątkiem, a to daje dodatkowe skłonności do ryzyka.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej wybierana forma prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce. Tym, co w dużej mierze wpływa na to zjawisko, są korzyści płynące z ograniczonej odpowiedzialności wspólników spółki. Rejestracja firmy w formie spółki z o.o. jest prosta, a wniesiony kapitał zakładowy przy odpowiednim zarządzaniu szybko zostaje zwrócony.