Jak założyć firmę krok po kroku

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Założenie własnej firmy to spory postęp w niezależności na rynku pracy. Niestety, decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy liczyć się ze sporym ryzykiem a także ponoszonymi wydatkami, które na początku mogą przewyższać zyski.

Mimo tego coraz większym zainteresowaniem cieszy się praca na własny rachunek. Czynnikiem przekonującym ludzi do rejestracji własnych firm staje się brak szefa i niezależność a także szerokie horyzonty rozwoju. Jak zatem zostać przedsiębiorcą i zarejestrować własną firmę?

Musimy pamiętać, że każde zajęcie zarobkowe, które wykonujemy systematycznie i w zorganizowany sposób mieści się w definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taka działalność musi być zarejestrowana. Nie ma znaczenia czy przychody mamy ze sprzedaży na targowisku czy z aukcji internetowej. Ważne jest aby stały dochód zarejestrować.
Firmę rejestrujemy wypełniając odpowiedni formularz CEIDG-1. Są cztery opcje złożenia wniosku rejestracji:
 • osobiście(w tym celu musimy się udać do gminy albo miasta, w którym mieszkamy)
 • listownie (wysyłamy formularz listem poleconym na poczcie)
 • elektronicznie (zakładanie firmy online z użyciem podpisu kwalifikowanego)
 • elektronicznie (zakładanie firmy online bez użycia podpisu kwalifikowanego)
Więcej informacji możemy znaleźć na stronie CEIDG.

Kolejnym krokiem po pozytywnej rejestracji działalności gospodarczej w urzedzie gminy jest pozyskanie Numeru Regon jak i Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Nadany przedsiębiorcy numer NIP jest niezmienny. Jeśli przyszły przedsiębiorca nie posiada numeru NIP, wówczas zostaje on mu nadany. Aby go uzyskać musimy wypełnić formularz NIP-2 i złożyć go do Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania. Numer NIP jest obowiązkowy w sprawach podatkowych (podatek dochodowy, podatek VAT). REGON natomiast jest podstawą w identyfikacji przez Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie dane takie jak nazwa firmy, adres, nr NIP oraz REGON powinny znaleźć się na pieczątce firmowej.

Kolejnym dość istotnym krokiem jest wybór formy opodatkowania - jest to sposób rozliczania naszej firmy. Już podczas rejestracji działalności w urzędzie miasta lub gminy mamy obowiązek określenia na jakich zasadach chcemy rozliczać naszą firmę. Do wyboru mamy 4 rodzaje form (jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą):
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (KPiR)
 • opodatkowanie podatkiem liniowym
 • ryczałt
 • karta podatkowa
Firma może być płatnikiem podatku VAT albo i nie. Podmiot może być zwolniony z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług (firma bez vat) po spełnieniu określonych warunków:
 • roczna sprzedaż nie przekroczyła 150 000zł
 • siedziba prowadzenia działalności jest na terenie Polski
 • działalność gospodarcza nie dotyczy:
  - importu towarów i usług
  - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  - dostawy towarów lub usług gdzie podatnikiem jest nabywca
  - dokonujących dostaw wyrobów zawierających metale szlachetne
  - opodatkowanych podatkiem akcyzowym
  - świadczenia usług prawniczych
  - usług w zakresie doradztwa
  - usług jubilerskich
Którą z dostępnych form opodatkowania wybrać dla swojej firmy? Polecamy z zapoznaniem się z naszym artykułem pt. Podatki płacić trzeba ale mądrze, w którym wszystkie formy opodatkowania są opisane. Warto wiedzieć też, że przy zasadach ogólnych płacimy tylko podatek od dochodu czyli po odliczeniu wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem własnej firmy. Takim kosztem może być na przykład samochód firmowy czy rachunek za telefon jak i materiały biurowe. Prowadzenie firmy wiąże się również z podstawową wiedzą na temat rachunkowości, chyba, że rozliczanie chcemy powierzyć księgowej. Dostępne są również programy do rozliczania - firma online to dzisiaj nic nowego i wszelka księgowość firmy odbywać się może przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Są bardzo proste i intuicyjne i o wiele tańsze niż usługi biura rachunkowego.

Gdy już załatwimy wszystkie wymagane formalności warto zastanowić się nad założeniem konta firmowego. W zasadzie przy jednoosobowej działalności gospodarczej, nie jest to wymagane, lecz warto oddzielić pieniądze firmowe od prywatnych. W ten sposób finanse naszej firmy staną się bardziej przejrzyste.