Jak założyć firmę?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Rozpoczęcie działalności gospodarczej należy zacząć od wypełnienia formularza CEIDG. (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej)

Wniosek do CEIDG można wysłać internetem na stronie ceidg.gov.pl co jest bardzo wygodne i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Przede wszystkim dlatego że jeden formularz dostarcza wszystkie wymagane dane dla Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i GUS-u. Ten sam formularz posłużyć może w przyszłości do zgłaszania wszelkich zmian.

Dane jakie należy podać we wniosku CEIDG to między innymi rodzaj wykonywanej działalności, numer NIP, forma opodatkowania oraz to czy chcemy być płatnikiem podatku VAT. Ponad to należy uzupełnić jeden z druków. I tak jeśli jedynym źródłem dochodu będzie zakładana firma należy wypełnić druk ZUA. Natomiast gdy oprócz tego jesteśmy pracownikiem etatowym trzeba pamiętać o druku ZZA. Jeszcze innym drukiem jest ZPA - wypełniają go tylko wspólnicy spółki cywilnej. Druki te najlepiej złożyć w oddziale ZUS odpowiednim do naszego miejsca zamieszkania, ale nie później niż 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Należy także pamiętać o wyrobieniu pieczęci firmowej. Będzie ona przydatna chociażby przy zakładaniu konta bankowego.

Na pieczęci powinny znajdować się:
- pełna nazwa firmy (nazwa skrócona oraz imię i nazwisko przedsiębiorcy)
- adres siedziby
- numery NIP i REGON
dodatkowo można umieścić telefon i faks oraz inne ważne z punktu prowadzenia działalności dane.

Na końcu wypada założyć konto firmowe i poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS odpowiednio za pomocą formularzy CEIDG-1 i ZBA.

Dla niektórych działalności wymagane są koncesje, ale ponieważ jest to dosyć obszerny temat i nie dotyczy każdego poświęcony zostanie temu osobny artykuł.