Jak zaksięgować zakup na raty?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca może udostępnić swoim klientom możliwość zakupu danego towaru na raty. Taka oferta jest zwykle bardzo atrakcyjna i przyciąga zainteresowanie wielu osób.

Szczególnie korzystne są raty 0%. Warto jednak wiedzieć jak w sposób prawidłowy powinno się zaksięgować zakupy na raty.

Faktura dotycząca zakupu na raty

Kiedy dany przedsiębiorca decyduje się na zakup na raty, mimo tego, że nie opłacił całej kwoty należnej za dany produkt czy usługę i tak otrzymuje właściwą fakturę, na której określona jest łączna kwota zakupu. Dodatkowo jednak w pozycji "zapłacono" wpisana jest dokładnie ta kwota, która puki co została wpłacona. Kolejne raty są ujęte w specjalnym harmonogramie wpłat.

Warto zaznaczyć, że może być też tak, że informacje o kolejnych ratach została załączona do danej faktury, którą wystawił sam sprzedawca, a która dotyczy innej usługi przez niego świadczonej. W takim przypadku rata nie będzie figurowała jako osobna pozycja na fakturze.

Istnieje także możliwość dodania kwoty do sumy zapisanej na fakturze. Nie powinno się jednak zaksięgować kolejnych rat, ponieważ doprowadziłoby to do zdublowania kosztów.

W jaki sposób księguje się zakup na raty?

Faktura, która dokumentuje zakup na raty, powinna zostać zaksięgowana zgodnie z tym jaka data jej wystawienia widnieje na dokumencie. W czasie księgowania należy też wziąć pod uwagę dokładną wartość faktury.

Jeżeli dany towar, który zostanie zakupiony będzie środkiem trwałym w firmie, przedsiębiorca będzie traktował odpisy amortyzacyjne jako koszty podatkowe. W takim wypadku podatek VAT można odliczyć zgodnie z datą faktury.

Zakup na raty a kwestia odsetek.

W wielu przypadkach zakup na raty wiąże się także z odsetkami. Zwykle są one doliczane do każdej raty i mogą być zaliczone do ostatecznych kosztów przychodów. Jednak, aby można było faktycznie ująć odsetki w kosztach trzeba je naprawdę opłacić.

Warto pamiętać, że podstawą ujęcia odsetek nie jest harmonogram spłaty. Wiąże się to z tym, że odsetki tak naprawdę są kosztem uzyskania przychodu dopiero, kiedy dojdzie do ich faktycznej zapłaty. Ważną kwestią jest także to, że odsetki powinno się ująć w kosztach biorąc pod uwagę dowody wewnętrzne.

Ujęcie zakupu na raty w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Nabywca, który zakupił jakiś towar lub usługę i otrzymał fakturę VAT dotyczącą rozkładu kosztów na raty, musi przede wszystkim wprowadzić do KPiR całą wartość faktury, nie zważając na to, czy płatność faktycznie została dokonana, czy jedynie opłacono pierwszą ratę.

Dlatego bardzo ważną kwestią jest to, aby nie ujmować w kosztach związanych z uzyskiwaniem przychodu całkowitej wartości netto z danej faktury lub wartości brutto, jeżeli dany zakup z jakiegoś powodu zwalnia podatnika z płatności VAT.

Jeżeli przedmiot danej transakcji spełnia określone warunki, aby móc zostać uznanym za trwały środek to w takiej sytuacji należy dokonać odpisów amortyzacyjnych także od całościowej wartości, która jest podana na fakturze.

Zakup na raty to jedna z dostępnych i niezwykle popularnych oraz wygodnych form dokonywania zakupów, na którą przedsiębiorcy decydują się niezwykle często. Dlatego warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat zasad księgowania na raty oraz uwzględniania tego typu formy płatności jeśli prowadzona jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Formalności związane z zakupem na raty wcale nie są takie skomplikowane. Podstawą jest znajomość obowiązujących przepisów i zasad panujących w księgowości.