Jak wyliczyć kilometrówkę?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Kilometrówka to ewidencja przebiegu pojazdu niezbędna do rozliczania kosztów eksploatacyjnych pojazdów prywatnych niewpisanych do ewidencji środków trwałych a wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak ją rozliczyć?


W celu prawidłowego rozliczenia kilometrówki musimy wiedzieć jaką pojemność skokową ma silnik pojazdu, który wykorzystujemy w firmie. To z kolei jest niezbędne w celu dobrania stawki za 1 km, którą określają odpowiednie przepisy.

Aktualnie obowiązujące są dwie stawki:
  • dla pojazdów o pojemności do 900 cm3 - 0.5214
  • dla pojazdów o pojemności powyżej 900 cm3 - 0.8358
Mając stawkę możemy zacząć rozliczanie kilometrówki. Ewidencja przebiegu, a więc ilość przejechanych w poszczególnych miesiącach kilometrów jest tutaj kluczowa. Znając współczynnik i ilość kilometrów mnożymy obie wartości i w ten sposób otrzymujemy limit kosztów związanych z pojazdem, które w danym miesiącu możemy odliczyć.

Przykład: jeżeli samochodem prywatnym o pojemności 2000 cm3 przejechaliśmy w miesiącu bieżącym 100km, wówczas możemy odliczyć maksymalnie 83 zł 58 gr. Maksymalnie ponieważ odliczenie musi pokrywać się z fakturami zakupu związanymi z pojazdem, które zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu. Takimi kosztami z pewnością będą zakup paliwa czy serwis samochodu.

W przypadku gdy koszty pojazdu są niższe od obliczonego limitu powstaje nadwyżka, którą można przenieść na kolejny miesiąc. Gdy wydatki są większe od limitu kilometrówki to w koszty możemy wliczyć tylko kwotę limitu. Różnicę między kosztami a limitem przenosimy na okres kolejny.

Automatyczne rozliczanie kilometrówki w Intaxo


Ponieważ obliczanie kilometrówki w praktyce może stwarzać wiele problemów, warto zastanowić się nad wykorzystaniem systemu Intaxo, który taką możliwość posiada. Funkcja kilometrówki w Intaxo jest maksymalnie zautomatyzowana. Użytkownik musi jedynie dodać pojazd prywatny, rejestrować przejechane trasy i koszty związane z pojazdem. Wpisy w KPiR i rejestrze VAT tworzone są automatycznie.

Rozliczaj kilometrówkę!

Załóż konto w Intaxo i rozliczaj kilometrówkę bez problemów.Zakładam konto

W celu rozpoczęcia rozliczania kilometrówki, trzeba najpierw dodać pojazd. W tym celu należy przejść do zakładki Koszty a następnie Pojazdy i dodać pojazd prywatny. Kliknięcie przycisku Pojazd prywatny (kilometrówka) otworzy formularz rejestracji pojazdu jak poniżej:

Jak wyliczyć kilometrówkę?

Po dodaniu pojazdu można przystąpić do rejestracji kosztów eksploatacji. Najlepiej zrobić to bezpośrednio z zakładki Pojazdy lub z zakładki Koszty. W tym drugim przypadku, jeśli pojazdów jest więcej niż jeden, należy sprawdzić, czy wybraliśmy właściwy pojazd.

Koszty pojazdu

Rejestracja tras jest bajecznie prosta. Screeny poniżej przedstawiają zarejestrowane trasy w miesiącach styczniu i lutym oraz zestawienie tras, limitów i uwzględnionych kosztów w oknie podglądu ewidencji przebiegu pojazdu.

kilometry styczeń

kilometry luty

EPP

Koszy ujęte w ewidencji przebiegu pojazdu są księgowane automatycznie zarówno w Księdze Przychodów i Rozchodów jak i rejestrze VAT zakupów.

KPiR

RVZ