Jak obliczyć podatek dochodowy od działalności gospodarczej?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jednym z głównych obowiązków osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest terminowe opłacanie – w trybie miesięcznym lub kwartalnym – zaliczek na podatek dochodowy. Sposób ich naliczania różni się w zależności od formy opodatkowania firmy. Jak obliczyć podatek dochodowy od działalności gospodarczej? Sprawdź w naszym poradniku.

Zaliczka na podatek dochodowy może być opłacana w sposób kwartalny i miesięczny. To od przedsiębiorcy zależy, na którą z dostępnych form się zdecyduje. Z kolei to, ile wynosi podatek dochodowy zależne jest od kilku kwestii: formy opodatkowania firmy, wysokości przychodów czy poniesionych kosztów. Najwięcej firm w naszym kraju opodatkowanych jest jednak przy pomocy skali podatkowej oraz liniowo. Przedstawiamy krok po kroku, jak w ich przypadku obliczyć podatek dochodowy.
Podatek dochodowy przy skali podatkowej
Przedsiębiorcy, który rozliczają się z fiskusem przy pomocy skali podatkowej (18% podatku od przychodów do wysokości 85 528 zł oraz 32% od przychodów powyżej tej kwoty) mają prawo odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku – kwotę wolną od podatku oraz opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku skali podatkowej? Należy kolejno:
 • od przychodu od początku roku odjąć koszty od początku roku – otrzymujemy wówczas kwotę dochodu
 • od dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR) – otrzymamy wówczas dochód do opodatkowania, który należy zaokrąglić do pełnych złotych
 • dochód do opodatkowania pomnożyć przez 18% (w przypadku dochodu do 85 528 zł) oraz przez 32% w przypadku dochodu powyżej tej kwoty
 • od podatku odjąć sumę opłaconych w roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy)
 • od otrzymanej w ten sposób sumy odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł
 • otrzymaną kwotę zaokrąglić do pełnych złotych i wpłacić do urzędu skarbowego
Podatek dochodowy przy podatku liniowym
W przypadku podatku liniowego, przedsiębiorca – bez względu na wysokość dochodu – płaci 19% podatku dochodowego. Z tego względu może on odliczyć od dochodu jedynie składki na ubezpieczenie społeczne, zaś od podatku – tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku podatku liniowego? Po kolei należy:
 • od przychodu od początku roku odjąć koszty od początku roku – wówczas otrzymujemy dochód
 • od dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR) – otrzymamy wówczas dochód do opodatkowania, który należy zaokrąglić do pełnych złotych
 • dochód do opodatkowania pomnożyć przez 19%
 • od uzyskanego w ten sposób podatku odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy opodatkowania)
 • od otrzymanej w ten sposób sumy odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach
 • otrzymaną kwotę zaokrąglić do pełnych złotych i wpłacić do urzędu skarbowego
Księgowość Intaxo pomocą dla początkujących przedsiębiorców
Idealnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z wyliczeniem podatku dochodowego jest księgowość online Intaxo – łatwy w obsłudze i zaawansowany technologicznie program do prowadzenia księgowości firmy. Dzięki niemu możliwe jest m.in. samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, wystawianie faktur, prowadzenie rejestrów VAT czy przygotowywanie deklaracji ZUS i podatkowych. Wszystko to dzieje się w sposób automatyczny i nie wymaga od przedsiębiorcy poświęcania cennego czasu.

Jak obliczyć podatek dochodowy od działalności gospodar