Jak obliczać kilometrówkę – przykłady

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorca wykorzystujący na potrzeby prowadzonej działalności prywatny samochód osobowy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z eksploatacją takiego auta, ale jedynie w granicach limitu wyliczanego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, zwanego kilometrówką. Podpowiadamy, jak wyliczyć taki limit.

Jak obliczać kilometrówkę – przykłady

Każdy przedsiębiorca wykorzystujący na potrzeby firmy samochód osobowy, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, w celu rozliczenia związanych z tym kosztów ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki. Na podstawie kilometrówki przedsiębiorcy mają prawo wliczenia w koszty wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu w celach służbowych do wysokości limitu, wynikającego z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu. W 2016 r. wynoszą one:
  • dla samochodu o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł
  • dla samochodu o pojemności od 900 cm3 – 0,8358 zł
  • dla motocykla – 0,2302 zł
  • dla motoroweru – 0,1382 zł
Co ważne, pojazd musi być własnością lub współwłasnością podatnika albo być użytkowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź użyczenia. To, jak wyliczyć kilometrówkę najlepiej pomoże zobrazować przykład.

Przykład


Przedsiębiorca wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności samochód o pojemności silnika 1600 cm3. W marcu 2016 r. w celach firmowych użył go trzy razy, przejeżdżając łącznie 250 km. Ponieważ w przypadku jego auta stawka za 1 km faktycznego przebiegu wynosi 0,8358 zł, limit wydatków, które będzie mógł wliczyć w firmowe koszty wyniesie 208,95 zł (250 km x 0,8358 zł). Należy przy tym pamiętać, że w ewidencji każda firmowa podróż powinna być wpisana osobno, uwzględniając start i cel podróży, a także ilość przejechanych kilometrów.

Również w marcu przedsiębiorca zakupił na potrzeby auta paliwo za 150 zł brutto oraz komplet wycieraczek za 50 zł netto (61,5 zł brutto). Podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego nie podlega odliczeniu, więc księgowaniu podlega kwota brutto. Natomiast w przypadku innych zakupów kosztem jest kwota netto. W marcu przedsiębiorca poniósł koszty w kwocie 200 zł (150 zł brutto oraz 50 zł netto). Oznacza to, że w tym miesiącu będzie mógł wliczyć w koszty wszystkie wydatki, zaś różnicę w wysokości 8,95 zł (208,95 zł limitu – 200 zł kosztów) ma prawo przenieść na miesiąc kolejny. Przeniesienia nadwyżek można dokonywać przez cały rok podatkowy – od stycznia do grudnia.