Jak nie płacić ZUSu czyli słów kilka o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca nieraz zastanawia się jak obejść płacenie składek ZUS, które już teraz wynoszą aż 1 121,52 zł. miesięcznie.

Obecnie najpopularniejszym sposobem na to, aby przedsiębiorca nie opłacał ZUS-owskich składek jest przekształcenie prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowej tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych spółka z o.o. jest spółką kapitałową i odrębnym od jednoosobowej działalności gospodarczej tworem prawnym a co za tym idzie jej wspólnicy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wyjątkiem od przedstawionej reguły jest sytuacja w której jedynym wspólnikiem spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością) jest jedna osoba fizyczna (najczęściej jej założyciel) – w tym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi ona pozarolniczą działalność gospodarczą a więc musi zostać zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń społecznych jako płatnik składek. Nie przeszkadza to jednak, aby działalność w formie spółki z o.o. prowadzić w formie spółki jednoosobowej. Aby jednak nie opłacać ZUSu wystarczy, aby w spółce (obok założyciela) znalazła się inna osoba będąca drugim wspólnikiem – wówczas ani założyciel ani też osoba posiadająca nawet mniejszościowy pakiet udziałów nie będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom.

Analogiczne prawa względem nieopłacania ubezpieczeń społecznych mają osoby dokonujące przekształcenia spółki osobowej (np. jawnej) w spółkę z o.o. W tym wypadku pomimo, że nowo powstała spółka nie jest podmiotem nowym (odpowiada za zobowiązania spółki wcześniejszej) to jednak z dniem przekształcenia jej w spółkę kapitałową będzie przysługiwało zwolnienie jej dotychczasowych wspólników z obowiązkowych ubezpieczeń.

Sama procedura założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprowadza się do następujących czynności:
  • zawarcia umowy spółki
  • wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego i nadwyżki kiedy udziały poszczególnych wspólników nabywane są po wyższej niż nominalna cenie
  • wyboru władz
  • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – w przypadku działalności tradycyjnej tym rejestrem jest CEIDG
Pomimo licznych trudności związanych z założeniem (opłaty sądowe, umowa notarialna spółki) i jej prowadzeniem (opłaty za przygotowanie sprawozdań finansowych i zmian w statucie) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest doskonałym rozwiązaniem chroniącym interesy poszczególnych wspólników – nie odpowiadają oni bowiem za zobowiązania spółki własnym prywatnym majątkiem a jedynie do wysokości posiadanego przez nią kapitału zakładowego.