Jak nie płacić podatku od wynajmu pokoi wczasowiczom?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Prowadzisz gospodarstwo agroturystyczne i wynajmujesz pokoje letnikom? Zapłacisz od tego podatek. Są jednak wyjątki od tej reguły – gospodarstwa agroturystyczne zajmujące się wynajmem pokoi na wsi. Obowiązek podatkowy obwiązywać będzie tylko wówczas jeśli prowadzimy nie więcej niż 5 pokoi.

Wynajem kwater we własnym domu wymaga już założenia działalności gospodarczej. Aby dokładnie zrozumieć przepisy w tym względzie musimy rozgraniczyć wynajem prywatny od wynajmu na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej. W pierwszym przypadku z urzędem skarbowym możemy rozliczać się poprzez ryczałt którego stawka wynosi 8,5% lub też wybrać skalę podatkową. Tutaj jednak wysokość podatku jest znacznie wyższa i wynosi odpowiednio 18 oraz 32%. Należy przy tym pamiętać, że występujące różnice dotyczyć będą nie tylko samych stawek lecz również podstawy opodatkowania czyli tego co może lecz nie musi być jego podstawą.

Decydując się na ryczałt w wysokości wspomnianych 8,5% kosztem nie mogą być wydatki ponoszone na uposażenie pokoi które wynajmujemy. Tą możliwość otrzymujemy jeżeli zdecydujemy się na opodatkowanie według skali lub poprzez podatek liniowy w wysokości 19% - wymagana jest jednak zarejestrowana działalność. Wówczas środki wydatkowane na wyposażenie czy remont będą stanowić podstawę do zapłaty podatku w niższej wysokości.

Nie zawsze również jesteśmy obowiązani do zapłaty podatku. Wyjątkiem od ogólnie przyjętej przez fiskusa reguły jest kwota dochodu jaką uzyskamy. Jeżeli dochody z najmu nie przekraczają rocznie kwoty 3091 zł nie ciąży na nas odpowiedzialność za niewypełnienie zobowiązania podatkowego – podana kwota jest wolną od podatku.

I jeszcze jedna dobra wiadomość – podatku nie musimy także płacić jeżeli prowadzone przez nas gospodarstwo znajduje się na wsi a wynajmowane pokoje stanowią część budynku mieszkalnego gospodarstwa rolnego. Liczba pokoi jest jednak ograniczona do 5. Podatki z tytułu najmu nie obowiązują nas również gdy zapewniamy wyżywienie wczasowiczom – pamiętajmy jednak że zwolnienie dotyczy tylko tych, którzy spełniają łącznie wszystkie powyższe warunki.