Jak księgować leasing finansowy?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Leasing finansowy to jedna z najpopularniejszych metod na finansowanie firmowych zakupów w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej ilości środków własnych. Warto jednak wiedzieć, jak księgować leasing finansowy w KPiR.

Zanim przejdziemy do kwestii księgowania leasingu finansowego, warto w ogóle wiedzieć, czym on jest. Leasing finansowy (kapitałowy) polega na oddaniu danego środka w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Środek będący przedmiotem leasingu jest własnością finansującego, zaś amortyzuje go leasingobiorca, z tym, że przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie leasingu. Oznacza to, że leasingobiorca ma prawo wykupu środka oddanego mu w leasing. Z tego powodu leasing finansowy jest zbliżony do pożyczki lub kredytu.
Jak księgować leasing finansowy w KPiR?
W przypadku leasingu finansowego rata leasingowa jest podzielona na część kapitałową i odsetkową. Wydatki związane z opłatami leasingowymi w części, w jakiej stanowią spłatę wartości początkowej danego środka trwałego – czyli część kapitałowa raty – są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej. Z kolei bezpośrednio do kosztów zalicza się opłaty stanowiące część odsetkową raty. Zazwyczaj w umowie leasingowej jest wyszczególnione, jaka część raty zalicza się do części kapitałowej, a jaka – do części odsetkowej.

Jeśli chodzi natomiast o podatek VAT od rat leasingowych, to jest on płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej, zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze środka będącego przedmiotem leasingu.
Księgowość online Intaxo rozwiązaniem dla leasingobiorców
Pomocnym dla przedsiębiorców narzędziem, pozwalającym na łatwe zewidencjonowanie leasingu finansowego w KPiR, jest księgowość online Intaxo. Oprogramowanie umożliwia m.in. prowadzenie KPiR, wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji VAT, obliczanie składek ZUS i podatków. Po skonfigurowaniu programu odbywa się to zupełnie automatycznie. Księgowość Intaxo jest ponadto na bieżąco aktualizowana pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz najnowszych funkcji technicznych.