Inkubatory przedsiębiorczości – dla kogo?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Obecne warunki ekonomiczne nie są najkorzystniejsze dla osób poszukujących pracy, szczególnie w przypadku studentów i absolwentów szukających zatrudnienia na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Brak wymaganego przez pracodawców kilkuletniego doświadczenia zawodowego jest tutaj główną barierą której pokonanie wydaje się niemożliwe do wykonania dla osób studiujących lub będących absolwentami wyższych uczelni.

Jest jednak alternatywa – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pozwalające odnaleźć się młodym ludziom w nowej ekonomicznej rzeczywistości. Czym jest AIP, dla kogo zostały stworzone i kto może prowadzić firmę za ich pomocą?

Znalezienie satysfakcjonującej pracy przez osoby studiujące lub też absolwentów nie posiadających wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego (od kilku miesięcy do nawet 2 lat) jest zadaniem często karkołomnym. Jednym ze sposobów poradzenie sobie z trudnością znalezienia pracy może być założenie własnej firmy, która pozwoli to doświadczenie zdobyć. Nie każdy ma jednak fizyczne możliwości (głownie brak kapitału na start) aby wcielić w życie swój pomysł – dostępne dotacje unijne również nie są dla wszystkich – piętrząca się na każdym kroku biurokracja oraz brak poręczenia przy ubieganiu się o europejskie wsparcie powoduje, że nawet najlepsze pomysły skazane są na niepowodzenie.

Jest jednak sposób, aby każda młoda osoba mogła zrealizować swoje wizje. Tym sposobem są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działające przy krajowych wyższych uczelniach jako organizacje studenckie (powstały jako pierwsze),fundacjach czy funduszach typu Venture Capital.

Decydując się na przystąpienie do AIP młody przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim możliwość łatwiejszego i bezbolesnego startu swojej firmy – rejestracja działalności odbywa się bowiem na odmiennych zasadach - firma otrzymuje osobowość prawną inkubatora (tradycyjna rejestracja działalności wiąże się z rejestracją w urzędzie gminy jako osobnego podmiotu) – w jego przypadku (inkubatora działającego na zasadzie preinkubacji) firmę rejestruje właśnie ten podmiot (inkubator) w swoim pionie.

Rozwiązanie takie sprawia jednocześnie, że przedsiębiorca działa zgodnie z prawem – pozwala mu ono równocześnie minimalizować koszty, którym musiałby podołać rejestrując firmę w tradycyjny sposób – nie ponosi bowiem kosztów obsługi księgowej (nie płaci jednocześnie składek na ubezpieczenia społeczne), kadrowej jak również prawnej – wstępując w szeregi tej organizacji za niewielką miesięczną opłatą (250 zł netto) otrzymuje bowiem kompleksowe wsparcie w najważniejszych aspektach prowadzenia firmy. Często bezpłatnie korzysta z eksperckiego wsparcia księgowych, radców prawnych (weryfikowanie zawieranych umów z zewnętrznymi firmami, pomoc w odzyskaniu należności) jak też z udostępnionego przez inkubator adresu będącego jednocześnie adresem siedziby prowadzonej przez niego działalności (adres ten może podać klientom). Co więcej – nie tylko nie ponosi wówczas kosztów wynajmu powierzchni biurowej lecz także może skorzystać z udostępnianych przez inkubator sal konferencyjnych, niezbędnego w firmie sprzętu komputerowego. Na tym jednak nie koniec.

Wybierając Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości będący np. funduszem Venture Capital młody przedsiębiorca ma szansę otrzymać finansowe wsparcie kierowanego przez siebie biznesu (w zamian za określony procent udziału funduszu w przedsięwzięciu). Inną zaletą działalności w inkubatorze jest minimalizacja kosztów promocji firmy (prowadząc działalność samodzielnie nakłady na reklamę nawet w niewielkiej skali mogą być bardzo wysokie). Dzięki inkubatorom można ograniczyć je do minimum - instytucje te dzięki ogólnokrajowemu zasięgowi (rozpoznawalność) mają możliwość współpracy z najbardziej znanymi portalami internetowymi o tematyce biznesowej, działania promocyjne prowadzone są także w prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz radiu co znacząco zwiększa grono potencjalnych odbiorców. Nawet jeżeli działalność nie przyniesie oczekiwanych efektów ekonomicznych w postaci wypracowanych zysków może zostać zawieszona lub zamknięta – przedsiębiorcy nie grożą z tego tytułu żadne konsekwencje.

Decydując się na ten model biznesowy nie można zapomnieć jednak o ograniczeniach jakie inkubator także posiada. Oto najczęstsze:

  • ograniczenie wiekowe - do inkubatora nie mogą (zależnie od statutu (większość przypadków)) przystąpić osoby po 30 roku życia,
  • ograniczenie czasowe działalności w inkubatorze – umowa o współpracy podpisywana jest na maksymalny okres 24 miesięcy.

Nie zmienia to jednakże faktu, że Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości mają przez sobą przyszłość – dają bowiem szansę na lepszy życiowy start dla osób młodych mających trudności ze znalezieniem pierwszej pracy, zapewniają niezależność finansową, wydatną pomoc w każdym aspekcie prowadzonej firmy przy niewielkich nakładach finansowych ze strony ich beneficjentów.