Import z Chin a podatek VAT.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Często zdarza się, że importujemy towary z Chin. W przypadku niektórych z nich nie ma potrzeby odprowadzania podatku VAT oraz cła. Wszystkie jednak powinny być zgłoszone do odprawy celnej.

Sprawdźmy zatem, kiedy import z Chin podlega podatkowi VAT i cła, a kiedy jest zwolniony, oraz przekonajmy, przy jakiego typu produktach nie obowiązuje w ogóle zwolnienie.

Na czym polega import z Chin?

W art. 2 pkt 7 ustawy o VAT czytamy, że importem nazywa się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego świata na terytorium państw UE, a cała procedura zakończy się na terytorium Polski.

Podatek VAT a import z Chin

W art. 17 ust. 1 ustawy o VAT znajdziemy zapis, że podatnikami są nie tylko osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub osobowości prawne. Zaliczane są tutaj organizacje bez osobowości prawnej oraz osoby fizyczne i osoby prawne. Mają obowiązek zapłacić cło nawet wtedy, gdy nie jest on obowiązkowy lub został zawieszony.

Kiedy możliwe jest zwolnienie z VAT?

W art. 51 ust. 1 ustawy o VAT napisano, że od podatku zwalnia się te importowane towary, które zostają umieszczone w przesyłkach, jakie są przetransportowane z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się na terytorium kraju. Warunkiem jest to, że łączna wartość produktów znajdujących się w przesyłce nie może przekraczać kwoty 22 euro.

Podatku VAT nie liczy się w przypadku napojów alkoholowych, perfum, wód toaletowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz towarów jako zamówienia wysyłkowego. W kwestii tego ostatniego rozumiemy:
  • Towary, które zostały zamówione nie osobiście, np. internetowo
  • Towar ma zostać dostarczony przez firmy odpowiedzialne za dostarczanie paczek np. kuriera.
W jakich sytuacjach obowiązuje zwolnienie z cła?

Ogólnie cło jest pobierane w sytuacji, gdy dany towar przekracza granicę celną. W praktyce oznacza to sytuację, gdy na teren Unii Europejskiej jest importowany towar spoza jej granic. Stawki cła mogą być różne zależnie od towaru, a w przypadku towarów, które maja niewielką wartość, w ogóle nie ma konieczności odprowadzania cła (artykuł 24 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego system zwolnień wspólnotowych). Chodzi tutaj m.in. o towary, których wartość wynosi poniżej 150 euro.

Zwolnienie z cła nie obowiązuje w przypadku tytoniu, wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych oraz wyrobów alkoholowych.

Ważne jest jeszcze to, ze w przypadku przedsiębiorcy nie ma nigdy zwolnienia z cła importowanych towarów. Ze zwolnienia celnego mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, gdy przedmioty były kupowane na zagranicznych aukcjach internetowych i nie przekraczają wartości 150 euro.

Podsumowanie

Nie tylko przedsiębiorcy dokonują importowanie z Chin koniecznych dla siebie produktów. Często się też zdarza, że to osoby fizyczne kupują coś na zagranicznych rynkach i w niektórych sytuacjach mogą starać się o zwolnienie z podatku VAT oraz opłat celnych.

W przypadku przedmiotów, które nie są wysyłane w celach handlowych, a ich wartość nie przekracza 45 euro, mogą one także zostać zwolnione z cła i podatku VAT. Oczywiście jedynie w sytuacji, gdy zakupu dokonuje osoba fizyczna mieszkająca w Unii Europejskiej.

A co rozumiemy jako cele niehandlowe? Są to przesyłki, które spełnią wszystkie trzy warunki:
  • Odbiorca nie ponosi żadnych opłat z tytułu wysyłki i zakupu towaru
  • Produkty mają w pełni charakter okazjonalny
  • Towary mają zostać przeznaczone całkowicie na użytek odbiorcy – oznacza to, że przedmioty nie wykazują ilości ani charakteru handlowego