Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2018 roku?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wprowadzenie przez rząd tzw. minimalnej stawki godzinowej miało zapobiec nieuczciwym praktykom pracodawców, głównie wobec zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych. Ile więc wynosi minimalna stawka godzinowa w 2018 roku? Podpowiadamy!

Jak określono w przepisach, minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług przysługującą stronie przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi. Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów, w 2018 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł.
Minimalna stawka godzinowa – dla kogo?
Należy pamiętać, że minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł dotyczy:
  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, świadczących usługi dla przedsiębiorców lub innych jednostek na podstawie podpisanej umowy-zlecenia
  • osób fizycznych prowadzących na terenie kraju jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli przedsiębiorca ten nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami.
Uwaga! Minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania wobec umów o dzieło, umów agencyjnych, osób prowadzących działalność gospodarczą jeśli wykonują usługi na rzecz osoby nieprowadzącej działalności, osób prowadzących działalność gospodarczą zatrudniające pracowników, umowy-zlecenia między dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności, osób prowadzących działalność gospodarczą jeżeli zawierają one umowę-zlecenie oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w UE lub EOG.
Ewidencja potwierdzająca godziny pracy
Bardzo ważny jest również fakt, że pracodawcy wypłacający wynagrodzenie godzinowe są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin oraz przechowywania jej przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.