Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Decydując się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, należy liczyć się z obowiązkiem opłacania składek ZUS. Jedną z nich jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość zmienia się co roku. Podpowiadamy, ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne i kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

W 2016 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku) w IV kwartale 2015 r. Wynosiło ono 4280,80 zł, a 75% z tej kwoty to 3210,60 zł. Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, więc w 2016 r. wynosi ona 288,95 zł.

Inną kwestią jest zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez przedsiębiorcę. Jest to możliwe, gdy dany członek rodziny nie ma własnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem (np. wynikającego ze stosunku pracy) i – co ważne – nie wiąże się z koniecznością opłacania przez przedsiębiorcę wyższej składki zdrowotnej. Nie jest to jednak dopuszczalne w każdej sytuacji.
Przede wszystkim przepisy regulują, kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 5 pkt. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za członka rodziny przedsiębiorcy, którego może on zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uznaje się:
małżonka, dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, osoby wstępne (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pozostające z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uwaga! Jeżeli przykładowo małżonek przedsiębiorcy nie pracuje, ale jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny, to jest jednocześnie ubezpieczony, bez względu na to, czy ma prawo do zasiłku. Równie ważne jest to, że przedsiębiorca nie może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego rodzeństwa, uczącego się dziecka powyżej 26. lat czy rodziców nie pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Na zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorca ma 7 dni od zaistnienia takiej okoliczności.

Jeśli właściciel firmy wie już, ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne oraz kogo z członków rodziny i w jakich sytuacjach może do niego zgłosić, pozostaje mu jedynie pamiętać o regularnym opłacaniu składek. Co do zasady, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą to robić do 10. dnia następnego miesiąca (czyli przykładowo składki za kwiecień 2016 r. muszą zapłacić do 10 maja). Jeśli termin ten przypada w dniu wolnym od pracy (święto lub weekend) składki należy opłacić nie później niż w pierwszym kolejnym dniu roboczym. Aby nie trzeba było pamiętać o wszystkich tych datach, warto zainwestować w program do księgowości, który nie dość, że wyliczy wysokość składek, to jeszcze będzie przypominał o konieczności dokonania wpłaty. Księgowość tego typu, ze względu na o wiele niższe koszty, jest szczególnie polecana świeżo upieczonym przedsiębiorcom.