Hosting – jak zaksięgować?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Własna strona internetowa to dla współczesnych firm konieczność. Pytania przedsiębiorców budzi jednak fakt, w jaki sposób księgować usługi hostingu.

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest hosting. W uproszczeniu można określić, że jest to udostępnienie klientowi przez dostawcę usług internetowych możliwości prowadzenia strony internetowej, sklepu online czy obsługi poczty elektronicznej.

Jak zaksięgować hosting?

Usługi hostingu nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym wydatki poniesione na hosting przez przedsiębiorcę zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma bowiem wątpliwości, że wydatki na stronę internetową czy obsługę poczty elektronicznej są przedsiębiorcy niezbędne do uzyskiwania przychodów czy utrzymywania ich źródła, a dodatkowo są ściśle związane z prowadzoną działalnością.

Tak więc hosting księguje się w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów – w wartości netto dla czynnych podatników VAT lub w wartości brutto dla podatników korzystających ze zwolnienia.

Hosting na gruncie podatku VAT

Na gruncie podatku VAT usługi hostingowe zaliczają się do usług elektronicznych, przy czym mogą być one realizowane zarówno na rynku krajowym, jak i przez firmy zagraniczne. W tym drugim przypadku dla celów VAT należy ustalić miejsce świadczenia usług.

Ogólnie rzecz biorąc, miejscem świadczenia usług będzie miejsce, w którym siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu posiada usługobiorca. Wówczas mamy do czynienia z importem hostingu. VAT należny powinien więc zostać wykazany w momencie wykonania usługi, a VAT wykazany jest jednocześnie dla usługobiorcy podatkiem naliczonym, który może zostać odliczony jeśli oczywiście zakup jest związany z prowadzoną działalnością.