GTU_12 - kod dla usług o charakterze niematerialnym

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Od października 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Przesyłane do tej pory deklaracja VAT (podsumowująca poszczególne transakcje) oraz plik JPK_VAT (wykaz faktur ujętych w rejestrze VAT) zostały zastąpione przez nową strukturę oznaczoną JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) oraz JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

Składanie nowego pliku JPK obowiązuje wszystkich czynnych podatników. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi stosowania oznaczeń kodów GTU, w tym GTU_12.

Zmiany w obrębie JPK

Nowy plik JPK obejmuje dwie części:
 • deklaracyjną – zastępuje obowiązującą wcześniej deklarację VAT
 • ewidencyjną – zastępuje plik JPK_VAT oraz uwzględnia wprowadzone zmiany dotyczące stosowania oznaczeń transakcji oraz kodów GTU (grupy towarów i usług)
Zmiany zostały wprowadzone z myślą o prawidłowej analizie transakcji, których dokonał podatnik. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem - ewidencja sprzedaży musi być uzupełniona oznaczeniami, które identyfikują określone grupy towarów i usług, czyli kody GTU.

GTU a nowe przepisy

GTU stanowi istotną część wprowadzonych zmian. Nowe przepisy nakładają na podatników obowiązek weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod względem GTU, czyli przynależności do jednej z grup towarowo-usługowych. W praktyce oznacza to, że w nowym pliku kontrolnym dany produkt lub usługę należy oznaczyć właściwym kodem GTU. Kody GTU mieszą się w przedziale od 1 do 13, a ich oznaczenie ma następującą postać: GTU_1 – GTU_13. Pierwsze dziesięć kodów dotyczy dostaw towarów, natomiast trzy ostanie obejmują świadczone usługi.

Wykaz usług GTU_12

GTU_12 to kod oznaczający świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie:
 • doradczych
 • księgowych
 • prawnych
 • zarządczych
 • szkoleniowych
 • marketingowych
 • firm centralnych (head offices)
 • reklamowych
 • badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od 1 października 2020 roku podatnicy są zobowiązani do oznaczania symbolem GTU_12 transakcji dotyczących usług o charakterze niematerialnym w części ewidencyjnej nowego pliku JPK. Co bardzo istotne, takie oznaczanie dotyczy również faktur zaliczkowych i końcowych. Jeśli obowiązek podatkowy faktury powstał w październiku lub okresie późniejszym należy ją oznaczyć zgodnie z wytycznymi, stosując kody GTU.

Oznaczanie kodem GTU_12

Pewne wątpliwości budzi klasyfikacja niektórych usług. Pomocna mogłaby być definicja usług niematerialnych, ale ustawa o podatku od towarów i usług jej nie podaje. Podany jest jedynie wykaz usług zaliczanych do niematerialnych. W sytuacji świadczenia usług podobnych do tych, które wykaz obejmuje, zwłaszcza w przypadku tej samej klasyfikacji PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), usługi te należy oznaczyć kodem GTU_12. Dobrym przykładem są usługi kadrowo-płacowe, które nie są typowymi usługami księgowymi, ale zgodnie z klasyfikacją w PKWiU należy oznaczyć je kodem usług niematerialnych. W zawiązku z pewnymi nieścisłościami szczegółowo należy sprawdzać, czy świadczona usługa nie jest ujęta w podgrupie PKWiU, która włączona jest do usług niematerialnych.

Staranne przypisywanie oznaczeń ma duże znaczenie, ponieważ brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M może wiązać się z wezwaniem do uzupełnienia pliku JPK, co z kolei może oznaczać sankcję grzywny. Należy również pamiętać, że jeżeli po 1 października konieczna będzie korekta JPK dotyczącego poprzedniego okresu rozliczeniowego, trzeba jej dokonać, używając starej wersji JPK_VAT.