Gdzie szukać dobrego pracownika?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Sytuacja na rynku pracy ostatnimi czasu zmienia się dosyć dynamicznie w związku z globalną pandemią koronawirusa. Na całym świecie w zastraszającym tempie rośną wskaźniki bezrobocia, ponieważ z powodu znacznego spowolnienia gospodarczego zatrudnieni tracą pracę z dnia na dzień. Specjaliści informują o końcu czasów pracownika – do pracodawców napływa coraz więcej zgłoszeń od osób poszukujących pracy, które obniżają swoje dotychczasowe wymagania.

Niemniej nadal pracodawca, który chciałby zatrudnić osobę o określonym profilu na konkretne stanowisko, powinien wiedzieć, gdzie jej szukać. To właśnie od dobrze zaplanowanego procesu rekrutacyjnego zależy, czy firma zyska dobrego pracownika.

Rekrutacja organizowana samodzielnie czy z pomocą specjalisty?

Poszukiwania nowego pracownika zawsze są czasochłonne i żmudne. Najpierw trzeba odpowiednio zredagować ogłoszenie i przekazać je do ogólnej wiadomości. Następnym etapem jest przeglądanie nadesłanych CV oraz listów motywacyjnych i wybieranie spośród nich najbardziej zbliżonych do oczekiwań pracodawcy. Kolejne zadanie to zorganizowanie rozmów kwalifikacyjnych dla wybranych kandydatów, i ostatecznie wybór właściwej osoby. Wszystkie te czynności pochłaniają dużo energii i czasu, dlatego alternatywą jest skorzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy. W tym przypadku to profesjonalna firma zajmie się przeprowadzeniem całej rekrutacji i finalnie przedstawi kilka najmocniejszych kandydatur. Pracodawcy pozostanie przeprowadzenie finalnych rozmów z kandydatami i ostateczny wybór pracownika spośród nich.

Różnorodność kanałów przekazu – szersze grono odbiorców

Niezależnie od tego, czy proces rekrutacji prowadzi sam pracodawca, czy też wyspecjalizowany podmiot w jego imieniu, informacja odnośnie poszukiwań pracownika powinna trafić do możliwie jak najszerszego grona zainteresowanych. Im więcej osób poszukujących pracy dowie się o wolnym etacie, tym większa szansa, że wśród nadesłanych aplikacji znajdzie się CV w całości odpowiadające założonym wymaganiom.

W ogłoszeniu powinny być zawarte takie informacje, jak:
  • profil przedsiębiorstwa
  • zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku
  • niezbędne wymagania wobec kandydata
  • korzyści wynikające ze współpracy
Tak sformułowaną informację należy przekazać do publicznej wiadomości. Do najpopularniejszych form poszukiwania nowych pracowników zalicza się obecnie:
  • zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych – zarówno w ogólnopolskich serwisach ukierunkowanych wyłącznie na ogłoszenia dotyczące zatrudnienia, jak i innych popularnych portalach ogłoszeniowych z wyodrębnionym działem praca. Warto również zamieścić informację o wolnym stanowisku na stronie internetowej z ogłoszeniami lokalnej społeczności, ponieważ również w takie miejsca zaglądają osoby poszukujące pracy
  • publikacja informacji w social media, np. na Facebooku – ogłoszenie warto umieścić jako post na profilu firmy, dzięki czemu zobaczą go osoby dodane do listy obserwujących. W ten sposób informacja dotrze nawet do użytkowników, którzy co prawda osobiście nie są zainteresowani zmianą pracy, ale być może w ich otoczeniu inna osoba idealnie pasuje na oferowane stanowisko. Warto też zamieścić post w grupach jednoczących użytkowników poszukujących pracy w określonym mieście czy jego okolicach – wówczas oferta dociera do wielu zainteresowanych.
  • zgłoszenie wakatu w Powiatowym Urzędzie Pracy – oferta skierowana zostaje wówczas do zarejestrowanych osób bezrobotnych, którzy najbardziej pasują do wymagań pracodawcy. Jest ona także publikowana na stronie urzędu.
  • zamieszczenie ogłoszenia w prasie – z uwagi na to, że część osób nadal szuka ofert pracy w działach z ogłoszeniami w lokalnej gazecie, warto publikować je również w tym miejscu.
Część pracodawców wybiera jednak jeszcze inną drogę. Zanim ogłoszenie w sprawie wolnego miejsca pracy zostanie oficjalnie opublikowane w sieci, prasie i na stronach Urzędu Pracy, informują zaprzyjaźnionych przedsiębiorców o swoich zamiarach i proszą o polecenie kogoś na stanowisko. Czasami zwracają się o to także do swoich zaufanych pracowników. Jeśli osoba z polecenia dobrze wypadnie na rozmowie kwalifikacyjnej i obie strony będą zadowolone z ustalonych warunków, dalsza współpraca zwykle układa się pomyślnie. Warto więc korzystać również z systemu poleceń za pomocą tzw. poczty pantoflowej, ponieważ niejednokrotnie jest to rozwiązanie najkorzystniejsze ze wszystkich.