Formy działalności gospodarczej – którą z nich wybrać dla swojej firmy?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Z roku na rok w Polsce powstaje coraz więcej firm. Mogą być one zakładane w jednej z wielu dostępnych i zgodnych z prawem formach. Jakich dokładnie? Sprawdzamy!

Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie)

Podstawową i najprostszą formą prowadzenia swojej własnej firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Taka możliwość skierowana jest do osób fizycznych i nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji firmy (jest to możliwe przez internet poprzez oficjalną witrynę CEIDG). Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na taki sposób założenia działalności, nie będzie musiał udowodnić posiadania wkładu minimalnego. Jednoosobowa działalność gospodarcza może być opodatkowana na trzy sposoby. Jeżeli dochody firmy nie przekraczają 2 milionów euro rocznie, możemy korzystać z księgowości uproszczonej. Można się także rozliczać według karty podatkowej i ryczałtu. W nazwie takiej firmy muszą zostać podane takie informacje jak imię i nazwisko. Poza nimi można jednak dodać dodatkowe słowa.

Spółka cywilna

Jeżeli firmę zakładają co najmniej dwie osoby, możemy założyć spółkę akcyjną. Mogą nimi być zarówno osoby prawne, osoby fizyczne, jak również jednostki organizacyjne. Przy rozpoczynaniu takiej formy działalności konieczne jest spisanie umowy, na której znajdują się najważniejsze informacje o osobach bądź podmiotach odpowiadających za założenie spółki. Zanim firma rozpocznie swoje oficjalne funkcjonowanie, konieczne jest również uzyskanie REGONu i złożenie wpisu do CEIDG. Sposób rozliczania jest zależny od dochodów firmy – jeżeli nie przekraczają one 2 mln euro, można skorzystać z księgowości uproszczonej. Jeżeli przewyższa, jedyną opcją pozostaje pełna księgowość.

Spółka jawna

Kolejną formą prowadzenia działalności jest spółka jawna. Do jej założenia, tak jak w przypadku spółki akcyjnej, potrzebne są dwa podmioty mające zdolności prawne. Zakładając spółkę jawną, konieczne jest również spisanie umowy pomiędzy osobami reprezentujące wszystkie strony. Jeżeli jeden ze wspólników daje wkład w postaci nieruchomości, konieczne jest także dołączenie aktu notarialnego. W nazwie muszą się znajdować dane personalne jednego z założycieli oraz zwrot „sp.j.” lub „spółka jawna”. Rejestracji można dokonać online lub poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka partnerska

Aby założyć spółkę partnerską, konieczna jest obecność dwóch wspólników w postaci osób fizycznych wykonujących wolne zawody. Dokumentem założycielskim jest umowa w formie pisemnej pomiędzy założycielami. Jeżeli jedna ze stron „inwestuje” w spółkę w postaci nieruchomości, konieczna jest także umowa podpisana przez notariusza. W nazwie powinno się znaleźć nazwisko jednego z założycieli, wraz ze zwrotem „i partner/partnerzy”.

Spółka komandytowa

Funkcjonowanie spółki komandytowej polega na rozdzieleniu odpowiedzialności pomiędzy komplementariuszem (odpowiadającym całym majątkiem) oraz komandytariuszem (odpowiada do kreślonej kwoty). Do założenia firmy potrzebne są wiec co najmniej dwie osoby. Dokumentem założycielskim w spółce komandytowej jest akt notarialny. Do nazwy dodaje się zwrot „sp.k.” lub „spółka komandytowa”.

Spółka komandytowo-akcyjna

Do założenia spółki komandytowo-akcyjnej również potrzebna jest minimum dwójka wspólników. Jeden z nich jest komplementariuszem, natomiast drugi akcjonariuszem. Przy zakładaniu firmy w takiej formie, konieczne jest dokonanie wpłaty kapitału zakładowego o wysokości 50 000 złotych, natomiast wartość jednej akcji nie może wynosić mniej niż 1 grosz. W przypadku prowadzenia spółki komandytowo-akcyjnej wymaga się prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jeden podmiot ze zdolnością prawna (np. osobę fizyczną). Aby założyć firmę w takiej formie, należy spisać umowę w formie aktu notarialnego lub skorzystać z uproszczonego sposobu w formie online. Nazwa spółki nie musi posiadać danych personalnych założyciela, co daje dużą swobodę. Musi się jednak pojawić zwrot „sp. z.o.o.” lub „spółka z.o.o”. Aby rozpocząć działalność na takich zasadach, trzeba też wpłacić co najmniej 5 000 w formie kapitału zakładowego, a wartość udziału musi wynosić minimum 50 złotych.