Formularz SP-3 – czym jest i jak wypełnić?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Prowadzenie firmy związane jest z wieloma obowiązkami sprawozdawczymi. Jednym z nich jest konieczność wypełnienia formularza SP-3 na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Dobra wiadomość jest taka, że przedsiębiorstwa zobowiązane do jego wypełnienia wybierane są losowo, zaś zła – że za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Formularz SP-3 to wypełniane na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Firmy, które muszą go wypełnić, wybierane są losowo raz w roku. Termin na jego złożenie to 14 marca (za poprzedni rok podatkowy). Co ważne, za niezłożenie lub złożenie formularza SP-3 po terminie grozi grzywna, natomiast za podanie danych nieprawdziwych – ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat.
Wezwanie do wypełnienia formularza SP-3 przedsiębiorcy otrzymują drogą pocztową. Razem z listem dostarczane są dane logowania do tzw. Portalu Sprawozdawczego (raport.stat.gov.pl). Formularz można więc wypełnić zarówno przez Internet, jak i tradycyjnie – wypełniając druk i wysyłając go do GUS-u.
Jak wypełnić formularz SP-3?
Jak już wspomniano, wypełnienie formularza SP-3 – w przypadku otrzymania wezwania – to obowiązek, niestety dość uciążliwy. GUS zbiera bowiem informacje o wszystkich aspektach prowadzonej działalności – począwszy od kwestii urzędowych, przez finansowe, podatkowe, aż po pracownicze. Nie wszystkie firmy muszą jednak wypełniać wszystkie bloki formularza. W przypadku mikroprzedsiębiorstw zakres wymaganych przez GUS informacji jest mniejszy.

I tak formularz SP-3 dzieli się na kilka części, do wypełnienia których potrzebne są następujące dokumenty:
  • podstawowe informacje o przedsiębiorstwie – dokumenty księgowe, wniosek do CEIDG, klasyfikacja PKD
  • pracujący i wynagrodzenia – deklaracje ZUS, akta pracownicze
  • wartość brutto środków trwałych, nakłady na ich budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych w danym roku – rejestr środków trwałych, faktury zakupowe, protokoły likwidacji
  • podatek dochodowy i VAT – deklaracje PIT i VAT za dany rok, ewidencja sprzedaży i zakupów VAT, roczna deklaracja podatkowa, potwierdzenia zapłaty podatków
  • przychody i koszty z całokształtu działalności – faktury sprzedaży i zakupów, KPiR
  • wartość zapasów – spis z natury na początek i koniec roku, stan magazynów
  • informacje specjalistyczne (tylko dla działalności handlowych, gastronomicznych, transportu lub ochrony zdrowia) – KPiR, ewidencja przychodów, faktury zakupowe, formularz CEIDG, dowody rejestracyjne samochodów, umowy z NFZ, umowy własności lokali/samochodów
  • panelowe badanie przedsiębiorstw (tylko dla firm powstałych w określonych latach) – formularz CEIDG, badania rynku, akty własności/umowy najmu lokali, księgi wieczyste
Co ważne, przekazywane przez przedsiębiorcę informacje objęte są tajemnicą statystyczną i chronione prawem. Za naruszenie tajemnicy statystycznej grozi do 3 lat więzienia, zaś za wykorzystanie danych do osobistych lub majątkowych korzyści – do 5 lat więzienia.