Fakturowanie dla nievatowca

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT wystawiają faktury bez VAT - są to tzw. nievatowcy. By nimi zostać, podmioty muszą spełnić określone kryteria regulowane aktami prawnymi. Faktury generowane przez nievatowców różnią się od faktur wystawianych przez czynnych płatników VAT.

Warto więc zapoznać się z wytycznymi, dotyczącymi tworzenia tego rodzaju dokumentów.

Kto może wystawiać faktury bez VAT?

Podatnik zostaje nievatowcem i może wystawiać faktury bez VAT w przypadku, gdy dotyczy go:
 • podmiotowe zwolnienie z podatku VAT. Określa je art. 113 ustawy o podatku VAT. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto. Podany limit obowiązuje od 2017 roku i wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zwolnienie podmiotowe skierowane jest również do podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność i nie posiadają punktu odniesienia w postaci poprzedniego roku podatkowego. W tej sytuacji konieczne jest wyliczenie limitu proporcjonalnego
 • przedmiotowe zwolnienie z podatku VAT. Jak sama nazwa wskazuje, zależy od przedmiotu działalności. Konkretne towary oraz usługi niepodlegające obowiązkowi podatkowemu określają art. 43 ust.1 ustawy o VAT , a także art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Faktura bez VAT – co powinna zawierać?

Niezbędne dane na fakturze wystawianej przez nievatowca reguluje Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z 3 grudnia 2013 r. Ponadto ścisłe wytyczne dotyczące zamieszczania informacji na fakturze określa akt prawny - art. 106e pkt. 1 ustawy o VAT. Przy czym do podatnika zwolnionego z podatku VAT jednoznacznie odnoszą się wybrane punkty tego artykułu.

Powołując się na powyższe regulacje, faktura ze stawką „zw” musi zostać opatrzona danymi, jakimi są:
 • data wystawienia faktury
 • numer faktury – zgodny z przyjętą numeracją
 • imię, nazwisko lub nazwa sprzedawcy oraz nabywcy
 • adres zarówno podatnika, jak i nabywcy towarów lub usług
 • nazwa towaru bądź usługi
 • miara oraz liczba towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru bądź usługi
 • kwota należności ogółem
 • podstawa prawna zwolnienia podatnika z VAT.

Nievatowiec jest zobligowany do umieszczenia na fakturze adnotacji, dotyczącej podstawy zwolnienia z opłacania podatku VAT:
 • art. 43 ust 1 ustawy o VAT – zwolnienie z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
 • art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT – zwolnienie z VAT ze względu na limit obrotów 200 000 zł (cały rok podatkowy)
 • art. 82 ust 3 ustawy o VAT – zwolnienie z VAT na mocy rozporządzenia Ministra Finansów
 • inna podstawa prawna, wskazująca, że dostawca towarów lub świadczący usługi korzysta ze zwolnienia


Uwaga! Przedsiębiorca korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT (działalność nieobjęta podatkiem VAT) nie ma obowiązku umieszczania na fakturze podstawy zwolnienia. Taką informację można umieścić dobrowolnie.

Termin wystawienia faktury bez VAT

Fakturę bez VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania sprzedaży towaru bądź wykonania usługi (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT).

Uwaga! Faktura wystawiona w formie elektronicznej jest ważna, nawet wówczas, gdy nie ma na niej podpisu osoby wystawiającej.